ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XII/70/12Drukuj informacjęAkt prawny: XII/70/12

Szczegóły informacji

XII/70/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2012-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2012-01-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-17

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca I990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 443.298,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 21.580.397,35 zł. w tym: dochody bieżące w wysokości 18.383.073,78 zł dochody majątkowe w wysokości 3.197.323.57 zł. § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.075.188,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 19.934.545,50 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 16.570.797,78 zl wydatki majątkowe w wysokości 3.363.747,72 zł. § 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2012 roku wynoszą 3.113.747,72 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Wydatki na programy i projekt} realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2012 rok wynoszą po zmianach 2.878.976,72 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.645.851.85 zl przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.644.568,23 zł, rozchod\ w wysokości 3.290.420,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwał) . § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przejściowego deficytu w kwocie 1.171.890,00 zł; § 6. Wykonanie uchwały pow ierza się Burmistrzow i. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-12 11:46:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-12 11:48:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-12 11:48:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony