ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/122/12Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/122/12

Szczegóły informacji

XVIII/122/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2013-02-05

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-12-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 371, opublikowano dnia: 2013-01-22

Tytuł aktu:

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391)

Treść:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Opłata uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bisztynku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku z dopiskiem „opłata za odpady”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.07.2013r.

Załączniki

  • U_XVIII-122-12 (PDF, 66.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-01-13 18:18:40 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-13 | UCHWAŁA NR XVIII/122/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 27 grudnia 2012 r. - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Porydzaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Porydzaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-13 18:17:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-13 18:18:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11 08:58:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony