ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/86/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/86/2012

Szczegóły informacji

XIV/86/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2012-06-07

Data podjęcia/podpisania: 2012-04-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-04-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 1679, opublikowano dnia: 2012-05-24

Tytuł aktu:

w sprawie nadania statutów sołectwom oraz samorządom osiedlowym Gminy Bisztynek.

Na podstawie:

art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późń. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 17 ust. 4 załącznika do uchwały Nr IV/19/03 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 45, poz. 605 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw,

Treść:

§ 1. 1. Nadaje się statuty sołectwom Gminy Bisztynek stanowiące załączniki do niniejszej
uchwały:
1) Statut sołectwa Bisztynek – stanowiący załącznik nr 1,
2) Statut sołectwa Dąbrowa – stanowiący załącznik nr 2,
3) Statut sołectwa Grzęda – stanowiący załącznik nr 3,
4) Statut sołectwa Księżno – stanowiący załącznik nr 4,
5) Statut sołectwa Lądek – stanowiący załącznik nr 5,
6) Statut sołectwa Łędławki – stanowiący załącznik nr 6,
7) Statut sołectwa Nowa Wieś Reszelska – stanowiący załącznik nr 7,
8) Statut sołectwa Paluzy – stanowiący załącznik nr 8,
9) Statut sołectwa Pleśno – stanowiący załącznik nr 9,
10) Statut sołectwa Prosity – stanowiący załącznik nr 10,
11) Statut sołectwa Sątopy – stanowiący załącznik nr 11,
12) Statut sołectwa Sułowo – stanowiący załącznik nr 12,
13) Statut sołectwa Troszkowo – stanowiący załącznik nr 13,
14) Statut sołectwa Unikowo – stanowiący załącznik nr 14,
15) Statut sołectwa Warmiany – stanowiący załącznik nr 15,
16) Statut sołectwa Wojkowo – stanowiący załącznik nr 16,
17) Statut sołectwa Wozławki – stanowiący załącznik nr 17,
18) Statut sołectwa Troksy – stanowiący załącznik nr 18.
2. Nadaje się statut Samorządowi Mieszkańców Osiedla Sątopy-Samulewo w Gminie Bisztynek
stanowiący załącznik nr 19 do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc załączniki od Nr 1 do Nr 19 do uchwały
Nr VIII/39/03 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutów
sołectwom i samorządom osiedlowym Gminy Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr
132, poz. 1695 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku.

Załączniki

  • U_XIV-86-2012 (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-05-16 13:12:38 | Data wytworzenia informacji: 2012-05-16 | UCHWAŁA NR XIV/86/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie nadania statutów sołectwom oraz samorządom osiedlowym Gminy Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kobryń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kobryń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-14 10:18:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-16 13:18:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11 09:22:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony