ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/50/11Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/50/11

Szczegóły informacji

VIII/50/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-10-28

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-28

Tytuł aktu:

w sprawie utworzenia przez Gminę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 litera „f” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść:

§ 1.1 Tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą własnością Gminy Bisztynek p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „ Spółką”.
2. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy, w zakresie m. in. administrowania zasobem lokalowym Gminy, dostarczania energii cieplnej do budynków mieszkaniowych i użytkowych, gospodarki wodno-ściekowej oraz dodatkowo zadań będących poza sferą użyteczności publicznej, ale ważnych dla rozwoju gminy szczegółowo określonych w akcie założycielskim spółki.
3. Gmina Bisztynek obejmuje w Spółce 100% udziałów.
§ 2. 1.Nowo utworzona spółka powstaje z przekształcenia dotychczasowego samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
2. Na pokrycie kapitału Spółki wnosi się tytułem wkładu niepieniężnego składniki mienia ZBGKiM pozostałe po jego likwidacji oraz udział w wysokości 9005/10000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej.
3. Nieruchomość, o której mowa w ust. 2 położona jest w Bisztynku przy ul. Słonecznej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 108/5 , obręb 2 miasta Bisztynek o powierzchni 0,6373 ha zabudowana budynkami i budowlami określonymi w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 3. 1.Środki pieniężne, należności i zobowiązania ZBGKiM w Bisztynku przejmuje Spółka.
2. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością ZBGKiM w Bisztynku.
§ 4. W utworzonej spółce wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje Burmistrz.
§ 5. Utworzenie spółki winno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2011r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

  • U_VIII-50-11 (PDF, 145.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-31 10:01:20 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 | UCHWAŁA Nr VIII/50/11 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 28 października 2011r. - w sprawie utworzenia przez Gminę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-31 09:59:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-13 11:27:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-13 11:27:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony