ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/49/11Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/49/11

Szczegóły informacji

VIII/49/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-10-28

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-28

Tytuł aktu:

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 1, art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 16 ust.1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

Treść:

§ 1. 1. Likwiduje się zakład budżetowy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku, zwany dalej Zakładem w celu przekształcenia i zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie kontynuować działalność zlikwidowanego Zakładu i zapewni ciągłość wykonywanych zadań.
2. Utworzenie spółki nastąpi w drodze odrębnej uchwały.
§ 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane działalnością Zakładu.
§ 3. 1. Mienie likwidowanego Zakładu przejmuje nowo utworzona spółka prawa handlowego.
2. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu według stanu na dzień likwidacji przejmuje nowo utworzona spółka prawa handlowego.
§ 4. Pracownicy zlikwidowanego Zakładu stają się pracownikami spółki w trybie art.231 Kodeksu Pracy.
§ 5. Likwidacja Zakładu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego winna nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • U_VIII-49-11 (PDF, 162.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-31 09:55:11 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 | UCHWAŁA Nr VIII/49/11 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 28 października 2011r. - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-31 09:53:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-13 11:27:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-13 11:27:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony