ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/47/11Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/47/11

Szczegóły informacji

VIII/47/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-12-22

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 192 pozycja 2808, opublikowano dnia: 2011-12-08

Tytuł aktu:

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych|1) (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95, poz. 961)

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:
1)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni................................................................................................................... 0,74zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni.................................................................................................................... 4,33zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni .................................................................................................................... 0,23zł,
2)od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych za 1 m2 pow. użytkowej.................................................................................... 0,68zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej................................................................................................... 19,81zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
od 1m2 powierzchni użytkowej.................................................................................................... 10,24zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej................................................................................................... 4,45zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem garaży. ................................................................. 4,60zł - od garaży za 1m2 powierzchni..................................................................................................... 7,00zł
3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/176/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 września 2010r.w
sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko– Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bisztynku i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r.

Załączniki

  • U_VIII-47-11 (PDF, 68.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-31 09:36:03 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 | UCHWAŁA NR VIII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 28 października 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-31 09:34:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-13 11:27:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-13 11:27:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony