ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/45/11Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/45/11

Szczegóły informacji

VIII/45/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 200 pozycja 2915, opublikowano dnia: 2011-12-16

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarzadcą jest Gmina Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945)

Treść:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Bisztynek zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam,
4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na cele o których mowa w §
1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)chodników, poboczy i innych przestrzeni poza jezdnią - 3,00 zł,
2)jezdni do 50% szerokości – 5, 00 zł,
3)jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia – 9,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, na cele o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia za wyjątkiem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości
150,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 200,00 zł.
3. Roczne stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.                                                                                                                                                                                                                                                             4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 2,00 zł,
2)reklam – 1,20 zł.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/17/11Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Bisztynek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

  • U_VIII-45-11 (PDF, 69.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-31 09:21:17 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 | UCHWAŁA NR VIII/45/11 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 28 października 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-31 09:19:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-13 11:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-03 12:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony