ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3021
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku projektu systemowego pt. “Małymi krokami do celu”.
Nr aktu prawnego
XXI/103/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3022
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz dla pedagoga szkolnego i logopedy.
Nr aktu prawnego
XXI/102/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3023
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
Nr aktu prawnego
XXI/101/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3024
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXI/100/09
Status
Zmieniony
Lp: 3025
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXI/99/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3026
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXI/98/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3027
Data podjęcia
2009-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XX/97/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3028
Data podjęcia
2009-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bisztynek .
Nr aktu prawnego
XX/96/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3029
Data podjęcia
2009-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2009 r.
Nr aktu prawnego
XX/95/09
Status
Obowiązujący
Lp: 3030
Data podjęcia
2009-03-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XX/94/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji