ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej.
Nr aktu prawnego
XL/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy.
Nr aktu prawnego
XL/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XL/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespole szkolno-przedszkolnym oraz innych placówek przedszkolnych nie wymienionych w Karcie Nauczyciela dla których organem prowadzącym jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XL/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/294/22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Bartoszyce zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XL/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XL/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia konkursu „Wolontariusz Roku 2022 Gminy i Miasta Bisztynek”.
Nr aktu prawnego
192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia sołectwa Pleśnik.
Nr aktu prawnego
191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
190/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji