ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym.
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXIX/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
XXIX/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Sątopach poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
XXIX/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXIX/228/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 26
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXIX/227/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 27
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXIX/226/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 28
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 czerwca 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bisztynek na lata 2022-2030. oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Nr aktu prawnego
XXIX/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
XXIX/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XXIX/223/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji