ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2851
Data podjęcia
2009-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
179/20/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2852
Data podjęcia
2009-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku oraz jego Zastępcy.
Nr aktu prawnego
178/19/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2853
Data podjęcia
2009-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Bisztynku oraz jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
177/18/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2854
Data podjęcia
2009-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu doradczego do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy i miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie organizacji i udziału w imprezach sportowych.
Nr aktu prawnego
176/17/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2855
Data podjęcia
2009-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
Nr aktu prawnego
175/16/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2856
Data podjęcia
2009-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2009r.
Nr aktu prawnego
174/15/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2857
Data podjęcia
2009-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
173/14/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2858
Data podjęcia
2009-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: obciążenia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
172/13/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2859
Data podjęcia
2009-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008r.
Nr aktu prawnego
171/12/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2860
Data podjęcia
2009-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
170/11/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji