ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 37/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 37/2022

Szczegóły informacji

37/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-03-03

Data wejścia w życie: 2022-03-03

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej 28.07.2021 roku, Aneks z 2.11.2021 roku.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony