ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 143/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 143/2021

Szczegóły informacji

143/2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-02

Data wejścia w życie: 2021-11-02

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku 2030”.

Na podstawie:

art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2016, poz. 4871), uchwały nr XXV/207/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bisztynek na lata 2022-2030 oraz uchwały nr XXV/207/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bisztynek na lata 2022-2030

Treść:

§ 1
1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku 2030”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 1, ma na celu umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku 2030”.
3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Bisztynek, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, Gminy Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol, Korsze, Reszel, Jeziorany, Kolno i ich związki, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.
§ 2
Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 r.
§ 3
1. Konsultacje społeczne będą w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Pełna treść projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku 2030” oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 15 listopada 2021 r., na stronie internetowej www.bisztynek.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bisztynku (http://bip.bisztynek.pl).
3. Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:
a) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@bisztynek.pl (skan podpisanego formularza, w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”),
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku 2030”, decyduje data wpływu).
c) poprzez platformę e-PUAP: 000529278
4. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 21 grudnia 2021 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane.
§ 4
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji sprawuje Zespół konsultacyjny ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bisztynek do roku”, powołany Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 12.07.2016 r.
§ 5
Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie przedstawiona w formie protokołu.
§ 6
1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Hołowieszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-05 11:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-05 11:14:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-28 15:08:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony