ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 194/21Drukuj informacjęAkt prawny: 194/21

Szczegóły informacji

194/21

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2021-05-06

Data podjęcia/podpisania: 2021-05-06

Tytuł aktu:

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. z siedzibą Bisztynek-Kolonia 14.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 zpóźn.zm.) i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) oraz § 2 Uchwały nr XIX/156/20 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 września 2020r w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka

Treść:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. z siedzibą Bisztynek-Kolonia 14, z kwoty 221.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) do kwoty 1.209.975 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez utworzenie nowych 895 (ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 1.105,00 zł (tysiąc sto pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 988.975 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez obecnego jedynego Wspólnika w ten sposób, że Gmina Bisztynek obejmie wszystkie 895 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 988.975 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i pokryje wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności składników majątkowych (nieruchomości
i ruchomości) wymienionych szczegółowo w załączniku do niniejszej uchwały o wartości netto 988.439 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych) oraz dopłatą pieniężną w wysokości 536 zł (pięćset trzydzieści sześć złotych).
§ 2. Wartość nieruchomości i ruchomości, której prawo własności stanowi wkład niepieniężny opisany w § 1 ust. 2, została ustalona i opisana w operacie szacunkowym z dnia 24 lutego 2021roku, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego – uprawnienia państwowe numer 116.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-24 12:42:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-24 12:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08 11:54:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony