ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 193/21Drukuj informacjęAkt prawny: 193/21

Szczegóły informacji

193/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Czekający na publikację

Sesja: XXIV/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 0000-00-00

Data podjęcia/podpisania: 2021-05-06

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 35)

Treść:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.838,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 31.816.417,78 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 31.012.045,78 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 804.372,00 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.838,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 33.679.965,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 30.890.862,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.789.102,79 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą 2.788.466,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony