ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2551
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.
Nr aktu prawnego
XXVIII/137/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2552
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/136/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2553
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2554
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/134/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2555
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/133/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2556
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXVII/132/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2557
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”.
Nr aktu prawnego
XXVII/131/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2558
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne na Cmentarzach Komunalnych w Bisztynku i Sątopach.
Nr aktu prawnego
XXVII/130/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2559
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXVII/129/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2560
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXVII/128/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji