ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/15/11Drukuj informacjęAkt prawny: IV/15/11

Szczegóły informacji

IV/15/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-03-01

Data podjęcia/podpisania: 2011-03-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-03-01

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art.12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIII/58/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek

Treść:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek, przyjętego uchwałą Nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002r. Zmiana obejmuje przestrzennie obszar w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek. Wprowadzone zmiany zostały ujęte w tekście jednolitym Studium stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Ujednolicony tekst Studium zatytułowany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek część II Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Polityka Przestrzenna (tekst jednolity)” - stanowiący załącznik Nr 1.
2) Rysunek Studium zatytułowany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bisztynek Kierunki Rozwoju Polityka Przestrzenna skala 1:25000” – stanowiący załącznik Nr 2.
3) „Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bisztynku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek” – stanowiący załącznik Nr 3.
§ 2.Traci moc uchwała Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek – w części dotyczącej:
- część tekstową: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek część II Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Polityka Przestrzenna
- część graficzną: rysunek w skali 1:25000 zatytułowana „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bisztynek Kierunek Rozwoju Polityki Przestrzennej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_IV-15-2011 (PDF, 138.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 11:21:15 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.
  • Z_IV-15-2011 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 11:22:08 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 11:20:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:25:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony