ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/8/10Drukuj informacjęAkt prawny: III/8/10

Szczegóły informacji

III/8/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-02-25

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-02-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 13 pozycja 220, opublikowano dnia: 2011-02-11

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 24 ust.1 Statutu Gminy i Miasta
Bisztynek przyjętego Uchwałą Nr IV/19/03 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 lutego 2003r. (Dz.
Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 45, poz. 605, zm. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2007r. Nr 201, poz. 2635; Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2009r. Nr 84 poz.
1408; Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010r. Nr 70, poz. 1103)

Treść:

§ 1. W Statucie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku
ustalonego uchwałą Nr XVIII/82/04 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 września 2004r. (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 152, poz. 1892, zm. Dz. Urz.
Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2006r. Nr 70, poz.1276) wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale I § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.).”
- w rozdziale IV § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w zakresie bieżącej działalności (transport).”
- w rozdziale IV § 5 wykreśla się ust.5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_III-8-2010 (PDF, 64.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 10:06:40 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Bisztynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 10:05:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:26:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:26:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony