ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/139/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/139/10

Szczegóły informacji

XXVIII/139/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-27

Data podjęcia/podpisania: 2010-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; . z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz,128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144,
poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753)

Treść:

§ 1 . Ustala się górną stawkę opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Bisztynek w wysokości 60,00 zł za 1 m3.
§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny, górną stawkę opłaty
wymienionej w § 1 ustala się w wysokości 50,00 zł za 1 m3.
§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych z nieruchomości w granicach gminy Bisztynek w wysokości 32,00 zł za 1 m3.
§ 4. Stawki określone w § 1, § 2 oraz § 3 zawierają podatek od towarów i usług według obowiązujących
przepisów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Bisztynek
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 6 maja 2006r. Nr 58,
poz. 1090.
§ 7 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Zbigniew Filipczyk
Przewodniczący Rady Miejs
ID: YBWAB-IAZMQ-TKCMU-TJJMB-UPKCB. Podpisany. Strona 1 / 2
Zbigniew Filipczyk
Przewodniczący Rady Miejs

Załączniki

  • U_XVIII-139-10 (PDF, 70 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-02 11:10:48 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
    w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-02 11:09:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:27:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony