ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/129/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/129/09

Szczegóły informacji

XXVII/129/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII/2009

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-12-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Tytuł aktu:

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753)

Treść:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Bisztynek opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 6 maja 2006r. Nr 58, poz.1090 w § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„ 1. za odpady komunalne stałe:
- od gospodarstwa domowego – 6,00 zł + VAT od osoby/miesiąc,
- od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – 60,00 zł/m3 +VAT”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-01 13:42:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:28:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony