ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/128/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/128/09

Szczegóły informacji

XXVII/128/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII/2009

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-02-25

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 14 pozycja 395, opublikowano dnia: 2010-02-11

Tytuł aktu:

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420), art 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1
Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje: (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,Nr 223, poz. 1463 i z 2009r. Nr 56, poz. 458), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. Nr 67 poz. 872), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 52, poz. 742)

Treść:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 525,00zł
2) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 592,00zł
3) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 785,00zł
4) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 918,00zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
13
2
918,00zł
13
14
2
953,00zł
14
15
2
984,00zł
15
----
2
1.494,00zł
1
2
3
4
12
17
3
1.184,00zł
17
19
3
1.250,00zł
19
21
3
1.316,00zł
21
23
3
1.704,00zł
23
----
3
1.882,00zł
12
25
4 i więcej
1.704,00zł
25
27
4 i więcej
1.836,00zł
27
29
4 i więcej
1.970,00zł
29
----
4 i więcej
2.527,00zł
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
1) od 3,5 tony i poniżej 8 ton
- 1.536,00zł
2) od 8 ton i poniżej 12 ton - 1.545,00zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie miej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
18
2
1.704,00zł
18
25
2
1.836,00zł
25
31
2
1.936,00zł
31
37
2
1.960,00zł
37
----
2
2.144,00zł
12
37
3
1.953,00zł
37
40
3
2.080,00zł
40
----
3
2.577,00zł
5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) od 7 ton i poniżej 9 ton - 287,00zł
2) od 9 ton i poniżej 12 ton - 316,00zł
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
18
1
328,00zł
18
25
1
394,00zł
25
37
1
656,00zł
37
----
1
676,00zł
12
28
2
394,00zł
28
33
2
1.014,00zł
33
37
2
1.536,00zł
37
38
2
1.578,00zł
38
----
2
1.953,00zł
12
37
3
1.536,00zł
37
38
3
1.578,00zł
38
-----
3
1.953,00,zł
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:
1) do 15 miejsc - 366,00zł
2) od 16 miejsc i poniżej 30 miejsc - 682,00zł
3) od 30 miejsc do 42 miejsc - 1.578,00zł
4) powyżej 42 miejsc - 1.700,00zł
§ 2. Stawki podatkowe ustalone w §1 ust. 2, 4 i 6 uchwały nie mogą być niższe niż stawki minimalne określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do powołanego na wstępie obwieszczenia z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/41/07 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Bisztynek i obowiązuje od roku podatkowego 2010r.

Załączniki

  • U_XXVII-128-09 (PDF, 92.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-01 13:33:37 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-01 | Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-01 13:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:28:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony