ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/127/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/127/09

Szczegóły informacji

XXVII/127/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII/2009

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-12-29

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-12-29

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.777,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.946.803,02 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 17.625.476,91 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.321.326,11 zł.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152.777,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.962.550,87 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 16.737.966,02 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8.224.584,85 zł.
§ 3.1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2009 roku wynoszą 8.224.584,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok wynoszą po zmianach 7.555.777,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.998.479,68 zł, wydatki – 1.980,979,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku:
1) Z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych 44.940,00 zł
2) Z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy 15.500,00 zł
3) Z tytułu dopłaty do utrzymania świetlic wiejskich 15.000,00 zł
4) Z tytułu dopłaty do utrzymania stadionu miejskiego 15.000,00 zł
5) Remont świetlicy wiejskiej w Lądku 2.714,89 zł
6) Remont świetlicy wiejskiej w Paluzach 28.396,87 zł
7) Remont świetlicy wiejskiej w Troszkowie 17.951,92 zł
ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

  • U_XXVII-127-09 (PDF, 70.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-04-08 14:29:30 | Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 | UCHWAŁA NR XXVII/127/09
    RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
    z dnia 29 grudnia 2009 r.
    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.
  • Z_XXVII-127-09 (PDF, 299 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-04-08 14:32:21 | Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 | Załączniki do Uchwały nr XXVII/127/09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-08 14:26:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 14:32:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08 14:32:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony