ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/125/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/125/09

Szczegóły informacji

XXVI/125/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI/2009

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-11-26

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-11-26

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.892.394,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.772.783,26 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 17.451.457,15 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.321.326,11 zł.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89.147,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.788.531,11 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 16.580.046,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8.208.484,85 zł.
§ 3.1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2009 roku wynoszą 8.208.484,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok wynoszą po zmianach 7.428.720,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.015.747,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.015.747,85 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7.327.713,85 zł, rozchody w wysokości 1.311.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.015.747,85 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 981.794,00 zł;
§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

  • U_XXVI-125-09 (PDF, 69.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-01-06 15:08:54 | Data wytworzenia informacji: 2010-01-06 | UCHWAŁA NR XXVI/125/09
    RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
    z dnia 26 listopada 2009 r.
    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.
  • Z_XXVI-125-09 (PDF, 208.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-01-06 15:09:29 | Data wytworzenia informacji: 2010-01-06 | Załączniki do Uchwały nr XXVI/125/09 Rady Miejskiej w Bisztynku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 14:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 14:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-06 15:09:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony