ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości Sułowo i Winiec

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-05 13:04:39 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WINIEC
 
W związku ze zmianą przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W wykazie urzędowych nazw miejscowości, miejscowość Winiec widnieje jako część miejscowości Sułowo.
W zaistniałej sytuacji, powyższy stan prawny należy uregulować. W związku z tym należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Sułowo, którego teren działania obejmuje miejscowości Sułowo i Winiec w celu poznania opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości Winiec. W dniach od 10 stycznia 2022r. do 24 stycznia 2022r zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w formie ankiet na formularzu, dostępnym u sołtysa sołectwa Sułowo lub na stronach http://bip.bisztynek.pl i www.bisztynek.pl.
 Na formularzach mieszkańcy sołectwa Sułowo wypowiedzą się na temat zmiany rodzaju miejscowości Winiec z dotychczasowej części miejscowości Sułowo na przysiółek miejscowości Sułowo. Taka zmiana rodzaju miejscowości nie pociągnie za sobą żadnych kosztów a jedynie porządkuje zapisy prawne.
Wypełnione ankiety należy składać w terminie do 24 stycznia 2022r na adres Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek - osobiście ( do godziny 1515), listownie ( decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres: ( do godziny 2400).
Przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niezbędne do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Bisztynku i wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony