ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BISZTYNKA

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-24 13:37:23 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bisztynku uchwały Nr XXII/177/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, zmienionej uchwałą Nr XXIII/186/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 r.
Zmiana ww planu miejscowego dotyczyć będzie zmiany w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania kolorystyki dachów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmian planu miejscowego w terminie do dnia 21 czerwca 2021r. Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku , ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21 czerwca 2021r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku , ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Bisztynka.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Hołowieszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-24 13:34:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-24 13:37:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-24 13:37:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony