ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2019 rok".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-10 11:18:24 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Bisztynka
z dnia 09.01.2019 r.
o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2019 rok"
 
Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Bisztynek, do składania opinii i uwag do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2019 rok"
 
Opinie oraz uwagi do niniejszego „Programu..." należy składać od dnia
09 stycznia 2019 r. do dnia 01 lutego 2019 roku, na załączonym formularzu zgłoszenia opinii w następujący sposób:
1) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek w pok. Nr 2 – w godzinach pracy Urzędu;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydają opinię o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony