ˆ

Azbest

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o ubieganiu się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-11 14:38:56 przez Piotr Kulczycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka informuje, że w 2022 r. Gmina Bisztynek zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
      I.            Typy projektów
Zgodnie z regulaminem programu dotacyjnego zamieszczonego na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl dofinansowanie będzie można otrzymać na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 
II.            Beneficjenci konkursu
Dotacja będzie udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.
 
III.            Warunki dofinansowania
Wartość dofinansowania zależna będzie od jednostkowych kosztów w przeliczeniu na tonę zutylizowanego azbestu.
 
IV.            Wnioski
Wniosek udostępniony jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Bisztynku w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bisztynku: http://bip.bisztynek.pl/142/AZBEST/.
Do wniosku należy dołączyć:
a)     Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
b)     Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania;
c)   (jeżeli zadanie obejmować będzie demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego) - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy (robót budowlanych) – ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach - Wydział Architektury i Budownictwa lub kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego lub decyzja o pozwoleniu na budowę/przebudowę/rozbiórkę;
f)     Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy) 
g)     Zgoda współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy);
 
Wobec powyższego zainteresowani udziałem w zadaniu mogą składać stosowne wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek do dnia 19 maja 2022 r. (czwartek).  Krótki termin przyjmowania wniosków spowodowany jest faktem, iż gminy będą miały tylko 5 dni na przygotowanie i złożenie do funduszu wniosku o dotację (od 23 do 27 maja 2022 r.).

  V.            Termin realizacji zadania
Gmina Bisztynek, po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie, wyłoni wykonawcę, który realizował będzie prace związane z usuwaniem azbestu. Przewidywany termin wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu: sierpień-wrzesień 2022 roku.
 
Uwaga:
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kulczycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-11 14:33:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Kulczycki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-11 14:38:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Kulczycki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11 14:38:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony