ˆ

Archiwum do 2008 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza Bisztynka kadencja 2003 - 2006 rok

ROK 2003

2003
NR ZARZĄDZENIA
Z DNIA W SPRAWIE
 1/03  24 stycznia 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 2/03  27 stycznia 2003r.  Stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.
 3/03  29 stycznia2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 4/03  30 stycznia 2003r.  Powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 23 lutego 2003r.
 5/03  4 lutego 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości budynkowej.
 6/03  7 lutego 2003r.  Ulokowania wolnych środków budżetowych.
 7/03  11 lutego 2003r.  W sprawie powołania komisji przetargowej.
 8/03  11 lutego 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 9/03  12 lutego 2003r.  Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2003.
 10/03  14 lutego 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 11/03  14 lutego 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 12/03  20 lutego 2003r.  Powołania komisji.
 13/03  6 marca 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 15/03  24 marca 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 16/03  24 marca 2003r.  Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2002r.
 17/03  25 marca 2003r.  Powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku.
 18/03  26 marca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 19/03  26 marca 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 20/03  3 kwietnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 21/03  22 kwietnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 22/03  22 kwietnia 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 23/03  23 kwietnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 24/03  29 kwietnia 2003r.  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 25/03  29 kwietnia 2003r.  Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 26/03  6 maja 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 27/03  6 maja 2003r.  Ustalenia regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Bisztynek.
 28/03  7 maja 2003r.  Powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i jego funkcjonowanie.
 29/03  9 maja 2003r.  Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie niedoboru budżetowego występującego w ciągu roku.
 30/03  12 maja 2003r.  Ulokowania wolnych środków budżetowych.
 31/03  12 maja 2003r.  Ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 32/03  16 maja 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 33/03  16 maja 2003r.  Powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 44/03  19 maja 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 45/03  19 maja 2003r.  Powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 46/03  2 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 47/03  2 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 48/03  3 czerwca 2003r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH.”
 49/03  9 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 50/03  12 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 51/03  13 czerwca 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych.
 52/03  20 czerwca 2003r.  Powołania komisji konkursowej.
 53/03  20 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 54/03  24 czerwca 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 55/03  27 czerwca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 56/03  30 czerwca 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 57/03  3 lipca 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 58/03  3 lipca 2003r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych.
 59/03  10 lipca 2003r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 60/03  10 lipca 2003r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 61/03  14 lipca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 62/03  14 lipca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 63/03  14 lipca 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 64/03  17 lipca 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 65/03  21 lipca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 66/03  21 lipca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 67/03  21 lipca 2003r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 68/03  25 lipca 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 69/03  25 lipca 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 70/03  29 lipca 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 71/03  29 lipca 2003r.  Organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia i wojny.
 72/03  29 lipca 2003r.  Powołania imiennej obsady Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku.
 73/03  29 lipca 2003r.  Przyjęcia i przekazania mienia komunalnego.
 74/03  1 sierpnia 2003r.  Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta na czas wojny.
 75/03  7 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 76/03  8 sierpnia 2003r.  Ulokowania wolnych środków budżetowych.
 77/03  19 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 78/03  20 sierpnia 2003r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r.
 79/03  20 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 80/03  26 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 81/03  26 sierpnia 2003r.  Odstąpienia od wykonania praw pierwokupu.
 82/03  28 sierpnia 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 83/03  28 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 84/03  28 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 85/03  28 sierpnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 86/03  29 sierpnia 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 87/03  1 września 2003r.  Powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy i Miasta Bisztynek.
 88/03  8 września 2003r.  Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
 89/03  8 września 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 90/03  15 września 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 91/03  15 września 2003r.  Powołania stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
 92/03  18 września 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 93/03  26 września 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 94/03  30 września 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 95/03  3 października 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 96/03  7 października 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 97/03  14 października 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 98/03  14 października 2003r.  Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 99/03  16 października 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 100/03  16 października 2003r.  Instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku oraz jednostek, dla których obsługę finansową prowadzi zespół księgowości.
 101/03  16 października 2003r.  Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Bisztynek.
 102/03  21 października 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 103/03  21 października 2003r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 104/03  27 października 2003r.  Zmian budżetu w 2003r.
 105/03  3 listopada 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 106/03  4 listopada 2003r.  Przejęcia i przekazania mienia komunalnego.
 107/03  5 listopada 2003r.  Ustalenia innego dnia wolnego od pracy za dzień świąteczny 1 listopada 2003r.
 108/03  13 listopada 2003r.  Nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości.
 109/03  14 listopada 2003r.  Zbycia nieruchomości.
 110/03  14 listopada 2003r.  Zmian udziału w nieruchomości wspólnej.
 111/03  25 listopada 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 112/03  27 listopada 2003r.  Stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
 113/03  1 grudnia 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 114/03  8 grudnia 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 115/03  12 grudnia 2003r.  Przekazania nieruchomości.
 116/03  15 grudnia 2003r.  Zmieniające zarządzenie Nr 12 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 6 maja 2002r.
 117/03  17 grudnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 118/03  17 grudnia 2003r.  Nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
 119/03  17 grudnia 2003r.  Przekazania nieruchomości.
 120/03  22 grudnia 2003r.  Powołania komisji przetargowej.
 121/03  24 grudnia 2003r.  Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 122/03  30 grudnia 2003r.  Zmian budżetu gminy w 2003r.
 123/03  31 grudnia 2003r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 124/03  31 grudnia 2003r.  Powołania komisji odbioru robót.
 125/03  31 grudnia 2003r.  Przyjęcia i przekazania mienia komunalnego.

Rok 2004

NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
126/04 9 stycznia 2004r. Powołania komisji przeglądu oświetlenia ulicznego.
127/04 13 stycznia 2004r. Powołania komisji przetargowej.
128/04 13 stycznia 2004r. Powołania komisji przetargowej.
129/04 29 stycznia 2004r. Powołania komisji przetargowej.
130/04 30 stycznia 2004r. Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
131/04 11 lutego 2004r. Powołania komisji przetargowej.
132/04 20 lutego 2004r. Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
133/04 24 lutego 2004r. Ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bisztynek.
 134/04  24 lutego 2004r.  Powołania Komisji Konkursowej.
 135/04  4 marca 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 136/04  5 marca 2004r.  Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003r.
137/04  11 marca 2004r.  Powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bisztynku.
 138/04  16 marca 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 139/04  22 marca 2004r.  Powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu organizacji i udziału w imprezach sportowych.
 140/04  22 marca 2004r.  Wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Bisztynek.
 141/16/04  26 kwietnia 2004r.  Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 142/17/04  26 kwietnia 2004r.  Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 1 Maja 2004r.
 143/18/04  26 kwietnia 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 144/19/04  26 kwietnia 2004r.  Stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu.
 145/20/04  30 kwietnia 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 146/21/04  17 maja 2004r.  Powołania obwodowych komisji wyborczych.
 147/22/04  17 maja 2004r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „MIASTA I GMINY BISZTYNEK W KWIATACH.”
 148/23/04  19 maja 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkaniowego.
 149/24/04  25 maja 2004r.  Zmieniające zarządzenie Nr 12 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 6 maja 2002r.
 150/25/04  25 maja 2004r.  Przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku.
 151/26/04  2 czerwca 2004r.  Przyjęcia „oceny ryzyka zawodowego na stanowisku.”
 152/27/04  3 czerwca 2004r.  Ustanowienia służebności gruntowej.
 153/28/04  15 czerwca 2004r.  Zmiany przewodniczącego komisji przetargowej.
 154/29/04  28 czerwca 2004r.  Przyjęcia i przekazania mienia komunalnego.
 155/30/04  30 czerwca 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 156/31/04  6 lipca 2004r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych zgłoszonych zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej.
 157/32/04  6 lipca 2004r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 158/33/04  6 lipca 2004r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 159/34/04  13 lipca 2004r.  Powołania stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
 160/35/04  20 lipca 2004r.  Przejęcia i przekazania mienia komunalnego.
 161/36/04  20 lipca 2004r.  Powołania komisji do przejęcia i przekazania mienia komunalnego.
 162/37/04  21 lipca 2004r.  Uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 163/38/04  21 lipca 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 164/39/04  29 lipca 2004r.  Przejęcia i przekazania mienia komunalnego.
 165/40/04  30 lipca 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 166/41/04  30 lipca 2004r.  Zbycia nieruchomości gruntowej.
 167/42/04  30 lipca 2004r.  Przekazania uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 168/43/04  4 sierpnia 2004r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
 169/44/04  24 sierpnia 2004r.  Powołania komisji przetargowej.
 170/45/04  8 września 2004r.  Powołania komisji przetargowej.
 171/46/04  17 września 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 172/47/04  24 września 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 173/48/04  30 września 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 174/49/04  14 października 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 175/50/04  14 października 2004r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 176/51/04  29 października 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 177/52/04  15 listopada 2004r.  Projektu budżetu gminy na 2005r.
 178/53/04  16 listopada 2004r.  Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 179/54/04  16 listopada 2004r.  Zmiany udziału i oznaczenia lokalu mieszkalnego.
 180/55/04  24 listopada 2004r.  Powołania komisji odbioru robót.
 181/56/04  30 listopada 2004r.  Zmian budżetu gminy w 2004r.
 182/57/04  15 grudnia 2004r.  Powołania komisji przetargowej.
 183/58/04  15 grudnia 2004r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.
 184/59/04  16 grudnia 2004r.  Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 25 grudnia 2004r.
 185/60/04  21 grudnia 2004r.  Powołania komisji przetargowej.
 186/61/04  24 grudnia 2004r.  Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 187/62/04  31 grudnia 2004r.  Zmian w budżecie gminy w 2004r.
 188/63/04  31 grudnia 2004r.  Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.

Rok 2005

NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
189/1/05 10 stycznia 2005r. Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 1 stycznia 2005r.
190/2/05 10 stycznia 2005r. Najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Troszkowo.
191/3/05 17 stycznia 2005r. Zabezpieczenia umowy.
192/4/05 18 stycznia 2005r. Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
193/5/05 18 stycznia 2005r. Powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
194/6/05 2 lutego 2005r. Powołania komisji przetargowej.
195/7/05 4 lutego 2005r. Powołania komisji przetargowej.
196/8/05 14 lutego 2005r. Powołania komisji przetargowej.
197/9/05 15 lutego 2005r. Ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wozławki.
198/10/05 18 lutego 2005r. Oddania w użyczenie autobusu szkolnego.
199/11/05 23 lutego 2005r. Powołania komisji przetargowej.
200/12/05 25 lutego 2005r. Stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.
201/13/05 3 marca 2005r. Przekazania komputera oprogramowaniem.
202/14/05 4 marca 2005r. Zmieniające zarządzenie Nr 12 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 6 maja 2002r.
 203/15/05  9 marca 2005r.  Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004r.
 204/16/05  30 marca 2005r.  Powołania doraźnej komisji do wstępnej analizy wniosków stypendialnych.
 205/17/05  31 marca 2005r.  Zmian budżetu gminy w 2005r.
 206/18/05  1 kwietnia 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 207/19/05  6 kwietnia 2005r.  Ustalenia dnia wolnego od pracy.
 208/20/05  11 kwietnia 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 209/21/05  12 kwietnia 2005r.  Powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielonej dotacji.
 210/22/05  20 kwietnia 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pracy Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku.
 211/23/05  20 kwietnia 2005r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE.”
 212/24/05  20 kwietnia 2005r.  Powołania zespołu w celu opracowania Gminnej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Bisztynek.
 213/25/05  16 maja 2005r.  Powołania komisji przetargowej.
 214/26/05  18 maja 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 215/27/05  19 maja 2005r.  Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 216/28/05  6 czerwca 2005r.  Powołania komisji przetargowej.
 217/29/05  27 czerwca 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 218/30/05  27 czerwca 2005r.  Powołania komisji przetargowej.
 219/31/05  30 czerwca 2005r.  Zmian budżetu gminy w 2005r.
 220/32/05  5 lipca 2005r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych zgłoszonych do zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej.
 221/33/05  6 lipca 2005r.  Powołania komisji odbioru robót.
 222/34/05  28 lipca 2005r.  Powołania komisji.
 223/35/05  29 lipca 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 224/36/05  3 sierpnia 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 225/37/05  8 sierpnia 2005r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
 226/38/05  16 sierpnia 2005r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 227/39/05  16 sierpnia 2005r.  Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku.
 228/40/05  30 sierpnia 2005r.  Powołania obwodowych komisji wyborczych.
 229/41/05  5 września 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 230/42/05  15 września 2005r.  Powołania obwodowych komisji wyborczych.
 231/43/05  21 września 2005r.  Powołania stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
 232/44/05  3 października 2005r.  Dokonania zmiany i uzupełnienia w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sątopach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
 234/46/05  4 październik 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 235/47/05  12 października 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 236/48/05  8 listopada 2005r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 237/49/05  9 listopada 2005r.  Przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego na lata następne.
 238/50/05  15 listopada 2005r.  W sprawie projektu budżetu na 2006r.
 239/51/05  28 listopada 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 240/52/05  30 listopada 2005r.  Zmian budżetu gminy w 2005r.
 241/53/05  30 listopada 2005r.  Powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego.
 242/54/05  14 grudnia 2005r.  Powołania komisji.
 243/55/05  30 grudnia 2005r.  Zmian budżetu gminy w 2005r.

Rok 2006

NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
244/1/06 4 styczeń 2006r. Komunalizacji i przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa.
245/2/06 14 lutego 2006r. Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
246/3/06 10 marca 2006r. Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005r.
 247/4/06  31 marca 2006r.  Zmian budżetu gminy w 2006r.
 248/5/06  31 marca 2006r.  Przekazania uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 249/6/06  4 kwietnia 2006r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 250/7/06  6 kwietnia 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 251/8/06  18 kwietnia 2006r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH.”
 252/9/06  18 kwietnia 2006r.  Przeprowadzenia konkursu pn.”ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE.”
 253/10/06  26 kwietnia 2006r.  Stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
 254/11/06  23 maja 2006r.  Określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników odpadowych i transportu nieczystości ciekłych.
 255/12/06  24 maja 2006r.  Ustalenia dnia wolnego od pracy.
 256/13/06  12 czerwca 2006r.  Wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 i 14001 w Urzędzie Gminy i Miasta Bisztynek.
 257/14/06  16 czerwca 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.
 258/15/06  30 czerwca 2006r.  Zmian budżetu gminy w 2006r.
 259/16/06  30 czerwca 2006r.  Sporządzania bilansu skonsolidowanego.
 260/17/06  3 lipiec 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu.
 261/18/06  4 lipca 2006r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych zgłoszonych do zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej.
 262/19/06  11 lipca 2006r.  Harmonogramu prac wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku.
 263/20/06  13 lipca 2006r.  Powołania komisji przetargowej.
 264/21/06  26 lipca 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 265/22/06  26 lipca 2006r.  Przystąpienia do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością I Środowiskiem wg norm ISO 9001 i 14001 w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku.
 266/23/06  8 sierpnia 2006r.  Powołania komisji.
 267/24/06  10 sierpnia 2006r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 268/25/06  17 sierpnia 2006r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r.
 269/26/06  21 sierpnia 2006r.  Przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 270/27/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 271/28/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 272/29/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 273/30/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 274/31/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 275/32/06  21 sierpnia 2006r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 276/33/06  6 września 2006r.  Powołania komisji przetargowej.
 277/34/06  18 września 2006r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 278/35/06  19 września 2006r.  Powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 279/36/06  19 września 2006r.  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 280/37/06  22 września 2006r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych.
 281/38/06  22 września 2006r.  Zmian Zarządzenia Nr 277/34/06 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 18 września 2006r.
 282/39/06  25 września 2006r.  Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.
 283/40/06  29 września 2006r.  Zmian budżetu gminy w 2006r.
 284/41/06  5 października 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu.
 285/42/06  5 października 2006r.  Zasad szkolenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Bisztynku.
 286/43/06  12 października 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu.
 287/44/06  17 października 2006r.  Ankiety badania satysfakcji klienta.
 288/45/06  30 października 2006r.  Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 11 Listopada 2006r.
 289/46/06  31 października 2006r.  Zmian budżetu gminy 2006r.
 290/47/06  9 listopada 2006r.  Powołania komisji.
 291/48/06  10 listopada 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 292/49/06  15 listopada 2006r.  Projekt budżetu gminy na 2007r.
 293/50/06  15 listopada 2006r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 294/51/06  20 listopada 2006r.  Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.
295/52/06  28 listopada 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu.
 296/53/06  30 listopada 2006r.  Zmian budżetu gminy w 2006r.
 297/54/06  30 listopada 2006r.  Wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Bisztynek zakładowego planu kont oraz ewidencji księgowej.
298/55/06 30 listopada 2006r. Wprowadzenia do stosowania Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dokumentacji Systemu Zarządzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku.
 1/1/06  6 grudnia 2006r.  Powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek.
 2/2/06  8 grudnia 2006r.  Powołania Komisji odbioru.
 3/3/06  11 grudnia 2006r.  Przeniesienia własności nieruchomości.
 4/4/06  21 grudnia 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu.
 5/5/06  21 grudnia 2006r.  Powołania Komisji odbioru.
 6/6/06  28 grudnia 2006r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
7/7/06 28 grudnia 2006r. Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
8/8/06 29 grudnia 2006r. Zmian budżetu gminy w 2006r.
9/9/06 29 grudnia 2006r. Zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2007

NR ZARZĄDZENIA DNIA W SPRAWIE
10/1/07 4 stycznia 2007r. Powołania obwodowych komisji wyborczych.
11/2/07 15 stycznia 2007r. Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pracy Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bisztynku.
12/3/07 22 stycznia 2007r. Zmiany udziałów nieruchomości wspólnej, położonej w miejscowości Łędławki 19.
13/4/07 29 stycznia 2007r. Przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.
14/5/07 30 stycznia 2007r. Zmian budżetu w 2007r.
15/6/07 2 lutego 2007r. Ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Bisztynek zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.
 16/7/07  12 lutego 2007r.  Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 17/8/07  12 lutego 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych.
 18/9/07  12 lutego 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 19/10/07  27 lutego 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 20/11/07  28 lutego 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 21/12/07  28 lutego 2007r.  Ustalenia stawki za 1 km przejazdu samochodem prywatnym w celach służbowych.
 22/13/07  14 marca 2007r.  Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej.
 24/15/07  26 marca 2007r.  Powołania zespołu doradczego do Rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie organizacji i udziału w imprezach sportowych.
 25/16/07  30 marca 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 26/17/07  5 kwietnia 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 27/18/07  10 kwietnia 2007r.  Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bisztynku.
 28/19/07  16 kwietnia 2007r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH.”
 29/20/07  16 kwietnia 2007r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE.”
 30/21/07  30 kwietnia 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 31/22/07  28 maja 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 32/23/07  28 maja 2007r.  Stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.
 33/24/07  28 maja 2007r.  Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 34/25/07  31 maja 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 35/26/07  5 czerwca 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 36/27/07  12 czerwca 2007r.  Powołania komisji odbioru dostaw.
 37/28/07  29 czerwca 2007r.  Zmian budżetu w 2007r.
 38/29/07  29 czerwca 2007r.  Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006r.
 39/30/07  2 lipca 2007r.  Zmian nieruchomości gruntowych.
 40/31/07  2 lipca 2007r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych zgłoszonych do zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji.
41/32/07  2 lipca 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 42/33/07  11 lipca 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 43/34/07  16 lipca 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 44/35/07  16 lipca 2007r.  Powołania komisji.
 45/36/07  18 lipca 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
 46/37/07  3 sierpnia 2007r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
 47/38/07  3 sierpnia 2007r.  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 48/39/07  3 sierpnia 2007r.  Powołania Komisji Konkursowej.
 49/40/07  20 sierpnia 2007r.  Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
 50/41/07  27 sierpnia2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 51/42/07  27 sierpnia 2007r.  Oddania w użyczenie autobusu szkolnego.
 52/43/07  27 sierpnia 2007r.  Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bisztynku.
 53/44/07  27 sierpnia 2007r.  Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
 54/45/07  29 sierpnia 2007r.  Powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sątopach.
 55/46/07  31 sierpnia 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 56/47/07  10 września 2007r  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek.
 57/48/07  21 września 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 58/49/07  25 września 2007r.  Powołania obwodowych komisji wyborczych.
 59/50/07  28 września 2007r.  Zmian budżetu gminy 2007r.
 59a/50/07  28 września 2007r.  Zmian budżetu gminy 2007r.
 60/51/07  2 października 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 61/52/07  8 października 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 62/53/07  9 października 2007r.  Udzielenia pełnomocnictwa procesowego Kierownikowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 63/54/07  16 października 2007r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
 64/55/07  29 października 2007r.  Powołania zespołu roboczego do opracowania założeń zarządzenia gospodarką wodno – ściekową w Gminie Bisztynek.
 65/56/07  31 października 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 66/57/07  13 listopada 2007r.  Projektu budżetu gminy na 2008r.
 67/58/07  26 listopada 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 68/59/07  27 listopada 2007r.  Powołania komisji przetargowej.
 69/60/07  30 listopada 2007r.  Przeprowadzenia inwentaryzacji środka trwałego.
 70/61/07  5 grudnia 2007r.  Ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bisztynek.
 71/62/07  10 grudnia 2007r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek.
 72/63/07  12 grudnia 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.
 73/64/07  20 grudnia 2007r.  Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 74/65/07  31 grudnia 2007r.  Zmian budżetu gminy w 2007r.

Rok 2008

NR ZARZĄDZENIA DNIA W SPRAWIE
75/01/08 14 stycznia 2008r. Powołania komisji przetargowej.
76/02/08 22 stycznia 2008r. Najmu lokalu użytkowego w Paluzach.
77/03/08 22 stycznia 2008r. Powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
78/04/08 25 stycznia 2008r. Wykonania odkupu.
79/05/08 25 stycznia 2008r. Przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalistycznego.
80/06/08 5 lutego 2008r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
81/07/08 5 lutego 2008r. Odwołania ze stanowiska Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 82/08/08  6 lutego 2008r.  Powołania Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 83/09/08  6 lutego 2008r.  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 84/10/08  7 lutego 2008r.  Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 85/11/08  7 lutego 2008r.  Udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 86/12/08  21 lutego 2008r.  Wprowadzenia do stosowania Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego w Bisztynku edycji B.
 87/13/08  10 marca 2008r.  Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
 88/14/08  10 marca 2008r.  Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007r.
 89/15/08  17 marca 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 90/16/08  17 marca 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek.
 91/17/08  27 marca 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 92/18/08  31 marca 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 92/18/08  31 marca 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 93/19/08  7 kwietnia 2008r.  Przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę.
 94/20/08  4 kwietnia 2008r.  Powołania zespołu doradczego do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie organizacji i udziału w imprezach sportowych.
 95/21/08  14 kwietnia 2008r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE.”
 96/22/08  14 kwietnia 2008r.  Przeprowadzenia konkursu pn. „MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH.”
 97/23/08  14 kwietnia 2008r.  Przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego w Bisztynku przy ul. Żeromskiego 4 .
 98/24/08  21 kwietnia 2008r.  Stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.
 99/25/08  29 kwietnia 2008r.  Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 3 Maja 2008r.
 100/26/08  30 kwietnia 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 101/27/08  5 maja 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 102/28/08  5 maja 2008r.  Przeznaczenia gruntu do oddania w dzierżawę.
 103/29/08  12 maja 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 104/30/08  19 maja 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 105/31/08  20 maja 2008r.  Zmian budżetu w 2008r.
 106/31A/08  20 maja 2008r.  Powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie ciężarowym służbowym marki MAN
nr rej. NBA 14 FV.
 107/32/08  20 maja 2008r.  Ustalenia norm zużycia paliwa dla
koparko – ładowarki.
 108/33/08  20 maja 2008r.  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
 109/34/08  2 czerwca 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 110/35/08  2 czerwca 2008r.  Ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Man nr rej. NBA 14 FV.
 111/36/08  9 czerwca 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 112/37/08  16 czerwca 2008r.  Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
 113/38/08  20 czerwca 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 114/39/08  30 czerwca 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 115/90/08  3 lipiec 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 116/91/08  3 lipca 2008r.  Zmiany oznakowania drogi wewnętrznej.
 117/92/08  7 lipca 2008r.  Przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. Pawła Findera 7/1.
 118/93/08  7 lipca 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 119/94/08  14 lipca 2008r.  Powołania komisji do dokonania kontroli użytków rolnych zgłoszonych do zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej.
 120/95/08  15 lipca 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 121/96/08  16 lipca 2008r.  Wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, oraz regulaminu konkursów na stanowisko kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 122/97/08  16 lipca 2008r.  Powołania Zespołu i Pełnomocnika do realizacji projektu pn.”Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Bisztynek”.
 123/98/08  16 lipiec 2008r.  Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 124/99/08  16 lipca 2008r.  Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
 125/100/08  28 lipca 2008r.  Odwołania ze stanowiska Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 126/101/08  29 lipca 2008r.  Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
 127/102/08  29 lipca 2008r.  Norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 128/103/08  4 sierpnia 2008r.  Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
 129/104/08  4 sierpnia 2008r.  Ustalenia stawki za 1 km przejazdu samochodem prywatnym w celach służbowych.
 130/105/08  19 sierpnia 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 131/106/08  25 sierpnia 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 132/107/08  25 sierpnia 2008r.  Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 133/108/08  28 sierpnia 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 134/109/08  1 września 2008r.  Powołania Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 135/110/08  8 września 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 136/111/08  8 września 2008r.  Składu osobowego komisji likwidacyjnej.
 137/112/08  22 września 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 138/113/08  22 września 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 139/114/08  24 września 2008r.  Powołania komisji odbioru robót.
 140/115/08  24 września 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 141/116/08  30 września 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 142/117/08  23 października 2008r.  Ustalenia innego dnia wolnego za dzień świąteczny 1 Listopada 2008r.
 143/118/08  29 października 2008r.  Udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
 144/119/08  30 października 2008r.  Organizacji służby „Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
 145/120/08  30 października 2008r.  Powołania imiennej obsady służby „Stałego dyżuru” w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
 146/121/08  30 października 2008r.  Organizacji służby: ”Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
 147/122/08  30 października 2008r.  Organizacji stanowiska kierownika Burmistrza Bisztynka w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
 148/123/08  6 listopada 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 149/124/08  6 listopada 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 150/125/08  6 listopada 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 151/126/08  10 listopada 2008r.  Powołania komisji przetargowej.
 152/127/08  14 listopada 2008r.  Projektu budżetu gminy na 2009r.
 153/128/08  14 listopada 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 154/129/08  28 listopada 2008r.  Zmian budżetu gminy w 2008r.
 155/130/08  28 listopada 2008r.  Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 156/131/08  8 grudnia 2008r.  Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 157/132/08  9 grudnia 2008r.  Najmu lokalu użytkowego położonego przy
ul. Spółdzielców 1/5
 158/133/08  15 grudnia 2008r.  Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 159/134/08  31 grudnia 2008r.  Zmian w budżecie gminy w 2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Banach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-01 12:55:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08 15:04:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »