ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Świadczenie usług geodezyjnych.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-24 11:49:33 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł
 
  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bisztynek/ Urząd Miejski, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Elżbieta Szuksztul,
e-mail , tel. 89 5216417
 
  1. Nazwa zadania:
„Świadczenie usług geodezyjnych”.
 
Opis i warunki udziału w postępowaniu:
Wykaz usług:
           
Lp
 
Treść
(kategoria usługi zlecenia jednostkowego)
 
Szacunkowa ilość usług (szt.)
 
Podział działki:
a)  na dwie,
b)  na następne działki
 
25
12
 
Wznowienie granic działki:
a) pierwszy punkt,
b) następny punkt
 
10
30
 
Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
a) do  1,00ha,
b) powyżej 1,00ha
  w tym:
  - aktualizacja,
  - nowy pomiar 
 
2
2
 
1
1
 
Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków
6
 
Pomiar działki do ustalenia powierzchni dzierżawy gruntu
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie wykonane usługi w zakresie określonym przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie, przy czym łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego na podstawie zawartej umowy nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą.
Zamawiający nie ma obowiązku wypłacenia Wykonawcy kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, w przypadku wykonania mniejszej niż szacowana ilość usług.
 
III.  Termin realizacji: 31 stycznia 2024r.
Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
Złożyć w formie pisemnej osobiście lub pisemnie – listem (z takim wyprzedzeniem, aby oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie) na adres Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia do dnia 11 lutego 2022r, do godziny 1500.
Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie cenowe na usługi geodezyjne” . Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 18 lutego 2022r.,
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty,
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe. Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami telefoniczny i pisemnie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-24 11:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-24 11:49:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 12:37:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony