ˆ

Zarządzenia zastępcze

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:37:34 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bisztynek. Jarosław Wadowski
« powrót do poprzedniej strony