ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • załącznik nr 1 - Wzór oferty (RTF, 85.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące kryteriów ofert (RTF, 70.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Zdolności techniczne (RTF, 130.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) (DOC, 183 KiB)
 • załącznik nr 4a - Instrukcja wypelniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 9.6 MiB)
 • załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 94.6 KiB)
 • załącznik nr 7 - Oświadczenie o udziale podwykonawców (RTF, 57.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - Zestawienie nieruchomości (PDF, 1.4 MiB)