ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWARZANYCH W MIĘDZYGMINNYM ZAKŁADZIE KOMPLEKSOWEGO PRZEROBU ODPADÓW KOMUNALNYCH „SĘKITY” SP. Z O.O., BISZTYNEK-KOLONIA 14, 11-230 BISZTYNEK W POSTACI FRAKCJI PODSITOWEJ O ŚREDNICY 0-80 MM O KODZIE 19 12 12 - INNE ODPADY (W TYM ZMIESZANE SUBSTANCJE I PRZEDMIOTY) Z MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW INNE NIŻ WYMIENIONE W 19 12 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie uzp (PDF, 542.6 KiB)
 • IDW (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 414.2 KiB)
 • projekt umowy powierzenia (PDF, 366.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 292.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOC, 341 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 290.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie BDO (DOC, 292 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 294.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • Odpowiedź z dnia 02.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 31.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja o braku ofert (PDF, 569.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 569.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-30 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 226.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 490.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.9 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 343.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 226.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 490.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 200.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz z załącznikami (PDF, 14.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 514.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 390.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego na potrzeby Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • Umowa_projekt (PDF, 323.3 KiB)
 • Załącznik nr1 (PDF, 245.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.9 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 278 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz z załącznikami (PDF, 14.5 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 393.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 525.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” - zakup i dostawa sprzętu ICT/AGD
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.3 MiB)
 • zał. nr 1 (DOC, 134 KiB)
 • zał. nr 2 (DOC, 75 KiB)
 • zał. nr 3 (DOC, 76 KiB)
 • zał. nr 4 (DOC, 73 KiB)
 • zal. nr 5 (DOC, 71.5 KiB)
 • zał. nr6 (PDF, 321 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 916 KiB)
 • zał. nr 8 (DOC, 80.5 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 565.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 290.5 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 440.3 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 279.2 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 320.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT/AGD
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • zał nr 1 (DOC, 139 KiB)
 • zał nr 2 (DOC, 75 KiB)
 • zał nr 3 (DOC, 76 KiB)
 • zał nr 4 (DOC, 73 KiB)
 • zał nr 5 (DOC, 71.5 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 577.5 KiB)
 • zał nr 7.1 (PDF, 1 MiB)
 • zał nr 7.2 (PDF, 917.6 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 400.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 302.1 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 385.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo – mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 10.5 MiB)
 • zał nr 1-4 (DOC, 67 KiB)
 • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 636.4 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 48.1 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 23.7 MiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 31.7 MiB)
 • statygrafia tynków (PDF, 11.9 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 423 KiB)
 • przedmiar robót po korekcie (PDF, 136.5 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 293.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 322 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 363.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. E. Orzeszkowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • zał nr 1-4 (DOC, 66 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 66 KiB)
 • SzOPZ (PDF, 430.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 39.5 KiB)
 • Ogólna STWiORB (PDF, 401.7 KiB)
 • plan sytuacujny (PDF, 596.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 399.9 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 430.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji