ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-17 2019-07-03 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku ogłoszony
  • SIWZ (PDF, 11 MiB)
  • zał 1-4 (DOC, 65.5 KiB)
  • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 806.6 KiB)
  • dokumentacja projektowa (PDF, 18.4 MiB)
  • przedmiar robót (PDF, 146.1 KiB)
  • STWIOR (PDF, 444 KiB)
2 2019-06-14 2019-06-28 10:00:00 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling ogłoszony
  • siwz z załącznikami (PDF, 14.3 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu