ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-18 2018-02-02 10:00:00 Przebudowa kotłowni gazowej ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 11.4 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 542.5 KiB)
 • zał nr 5 wzór umowy (PDF, 700.9 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 628.2 KiB)
 • dok. proj (PDF, 1 MiB)
 • dok.proj (PDF, 1.9 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 1.2 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 16.8 MiB)
 • zał nr 8 przedmiar (PDF, 51.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 185.8 KiB)
2 2018-01-12 2018-01-26 11:30:00 Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling ogłoszony
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
3 2018-01-11 2018-01-26 10:00:00 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ogłoszony
 • siwz (PDF, 1.6 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 665.1 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 858.6 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.8 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 4.5 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.8 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót I (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar robót II (PDF, 396.2 KiB)
 • STWIOR (PDF, 448.6 KiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
4 2018-01-05 2018-01-31 10:00:00 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku ogłoszony
 • siwz (PDF, 13.5 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 565.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 761.5 KiB)
 • zał. nr 6 wykaz osób (PDF, 735.6 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 102.6 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 59.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 35.1 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 14.5 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 136 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu