ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ ZE STACJAMI PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA TERENIE GMINY BISZTYNEK
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 90 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 83.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 67.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 663.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 63 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 63.9 KiB)
 • załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (PDF, 5.1 MiB)
 • załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 241.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.6 KiB)
 • pytania i wyjaśnienia SWZ (PDF, 223.6 KiB)
 • pytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+obowiazujacy przedmiar robót (ZIP, 604.7 KiB)