ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 534.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (RTF, 54.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (RTF, 60.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 49.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - Wzór oferty (RTF, 66.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 61.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - Wykaz osób (RTF, 62.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 92.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - Projekt budowlany część 1 (starosta) (PDF, 10.1 MiB)
 • załącznik nr 10 - Projekt budowlany część 2 (wojewoda) (PDF, 6.5 MiB)
 • załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robót (PDF, 308.3 KiB)
 • załącznik nr 12 - Pozwolenie na budowę część 1 (starosta) (PDF, 1.1 MiB)
 • załącznik nr 13 - Pozwolenie na budowę część 2 (wojewoda) (PDF, 844.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.7 KiB)