ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-21 2018-12-07 10:00:00 Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling w toku
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 513.8 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 419.8 KiB)
2 2018-06-26 2018-07-11 10:00:00 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • zał 1-4 (DOC, 96.5 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 775.2 KiB)
 • zał. nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał. nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 263.9 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 188.8 KiB)
3 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • zał 1-4 (DOC, 97 KiB)
 • zał nr 5 wzór umowy (PDF, 783.4 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16.1 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 60.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • wykaz roślin (PDF, 209.3 KiB)
 • zamienny rysunek zagospodarowania terenu (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 186.8 KiB)
4 2018-06-18 2018-07-03 10:00:00 „Wykonanie posadzki przejazdu bramnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14 MiB)
 • Załaczniki 1-4 (DOC, 97.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 758.7 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 56.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenia WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241 KiB)
 • wynik (PDF, 277.6 KiB)
5 2018-06-12 2018-06-20 08:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 14.4 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 259.5 KiB)
 • inf o wyn. postęp. (PDF, 386.2 KiB)
6 2018-05-11 2018-06-18 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 700 000 PLN rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14.9 MiB)
 • zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ (PDF, 78 KiB)
 • sprawozdania RB za 2015 (PDF, 1.6 MiB)
 • sprawozdania RB za 2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • RB 27 S za 2017 (PDF, 208.5 KiB)
 • RB 28 S za 2017 (PDF, 267.2 KiB)
 • RB N za 2017 (PDF, 132.1 KiB)
 • Rb NDS za 2017 (PDF, 99.5 KiB)
 • Rb Z za 2017 (PDF, 114.8 KiB)
 • RB 27 S za I kw 2018 (PDF, 197.1 KiB)
 • RB 28 S za I kw 2018 (PDF, 268 KiB)
 • RB N za I kw. 2018 (PDF, 132.1 KiB)
 • RB NDS za I kw. 2018 (PDF, 101 KiB)
 • WPF 2018-2027 (PDF, 6 MiB)
 • WPF zmiana 2018-2028 (PDF, 6.4 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2018 (PDF, 19 MiB)
 • Uchwała RM zmiana budżetu 2018 (PDF, 4.1 MiB)
 • Zarządzenie zmiana budżetu 2018 (PDF, 2 MiB)
 • Zarządzenie w spr zaciągnięcia kredytu (PDF, 391 KiB)
 • wykaz funkcjonujących kredytów i pożyczek (PDF, 252.9 KiB)
 • Sytuacja finansowa Gminy (PDF, 1 MiB)
 • Uchwały RIO z dn. 19.01.2018r. (PDF, 768.6 KiB)
 • opinie RIO w spr. wykonania budżetu za 2015,2016 i 2017 (PDF, 384.3 KiB)
 • Uchwały RM w spr absolutorium za 2015 i 2016 (PDF, 170.8 KiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2015 (PDF, 23.4 MiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2017 (PDF, 27.7 MiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2015 i 2016 (PDF, 9.5 MiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 174.3 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 139.7 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 145.1 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 131.2 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała RIO w spr spłaty kredytu (PDF, 771.6 KiB)
 • Rb_Z za I kw 2018 (PDF, 111.1 KiB)
 • załacznniki do SIWZ (RTF, 513.8 KiB)
 • klauzula informacyjna (PDF, 872.5 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 279.9 KiB)
7 2018-04-20 2018-05-07 10:00:00 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 15.5 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 606.5 KiB)
 • proj.umowy (PDF, 897 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok.proj (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 396.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WOUZ (PDF, 992.6 KiB)
 • program prac konserwatorskich (PDF, 20.6 MiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • docelowa organizacja ruchu (JPEG, 426.9 KiB)
 • docelowa organizacja ruchu (JPEG, 292.2 KiB)
 • uzgodnienia (PDF, 156.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ po zmianie (PDF, 16.1 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 199.4 KiB)
8 2018-03-19 2018-04-04 10:00:00 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 15.6 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 606.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 897 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 396.2 KiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • program prac konserwatorskich (PDF, 20.6 MiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 1 (JPEG, 426.9 KiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 2 (JPEG, 292.2 KiB)
 • uzgodnienie ZUD (PDF, 156.1 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 185.8 KiB)
9 2018-03-06 2018-03-22 10:00:00 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling” rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 552.9 KiB)
 • Wynik (PDF, 136.4 KiB)
10 2018-02-28 2018-03-15 10:00:00 Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 15.2 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 623 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 843.7 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 628.7 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 583.9 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • dok. proj. architektura opis (PDF, 928 KiB)
 • dok. proj. architektura rys (PDF, 9.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje rys (PDF, 1.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje opis (PDF, 34.6 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje ekspertyza (PDF, 33.9 MiB)
 • dok. proj.branża sanit opis (PDF, 90.6 KiB)
 • dok. proj.branża sanit rys. (PDF, 5.3 MiB)
 • dok. proj.wentylacja opis (PDF, 188.3 KiB)
 • dok. proj.wentylacja rys (PDF, 5.7 MiB)
 • dok. proj.elektryka opis (PDF, 197.2 KiB)
 • dok. proj.elektryka rys (PDF, 12.9 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 opis (PDF, 222.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 zagosp. terenu (PDF, 489.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 rysunki (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • przedmiar robót CZ. 1 (PDF, 79.8 KiB)
 • przedmiar robót CZ. 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • informacjaz otwarcia ofert (PDF, 301.5 KiB)
 • wniosek w spr przedłużenia terminu związania ofertą Cz. 1 (PDF, 697.7 KiB)
 • wniosek w spr przedłużenia terminu związania ofertą Cz. 2 (PDF, 698.6 KiB)
 • inf. o wyn. postęp. cz. 1 i cz. 2 (PDF, 781.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu