ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-18 2018-01-04 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach w toku
 • SIWZ (PDF, 15.3 MiB)
 • załaczniki 1-4 (PDF, 601.9 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 818.1 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 628.9 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 585.1 KiB)
 • dok. proj Cz. 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • dok. proj. cz.1 (PDF, 1.2 MiB)
 • dok. proj. CZ. 1 (PDF, 2.2 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 (PDF, 372.4 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 (PDF, 9.2 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 (PDF, 858.6 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 (PDF, 1 MiB)
 • dok. proj. Cz. 2 (PDF, 403.1 KiB)
 • dok. proj. Cz. 2 (PDF, 5.2 MiB)
 • przedmiar robót Cz. 1 (PDF, 235.6 KiB)
 • przedmiar robót Cz. 1 (PDF, 313.3 KiB)
 • przedmiar robót cz. 2 (PDF, 378.2 KiB)
 • STWIOR Cz. 1 (PDF, 1.9 MiB)
 • STWIOR Cz. 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • STWIOR Cz. 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja (PDF, 273 KiB)
2 2017-12-15 2017-12-22 08:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 11.3 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 515.8 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 259.3 KiB)
 • wynik (PDF, 328.6 KiB)
3 2017-12-05 2017-12-19 10:00:00 Przebudowa kotłowni gazowej rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 11.3 MiB)
 • zał nr 1-4 (PDF, 542.7 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 713.9 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 628.2 KiB)
 • zał nr 7 dokumentacja projektowa (PDF, 1 MiB)
 • zał. nr 7 dokumentacja projektowa (PDF, 1.9 MiB)
 • zał. nr 7 dokumentacja projektowa (PDF, 1.2 MiB)
 • zał nr 8 przedmiar robót (PDF, 51.6 KiB)
 • zał nr 9 STWIOR (PDF, 185.8 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 926.2 KiB)
 • załaczniki do SIWZ (DOC, 61.5 KiB)
 • dokumentacja proj. (PDF, 16.8 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 258.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 183 KiB)
4 2017-11-03 2017-11-13 12:00:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bisztynek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 8 MiB)
 • zał nr 1-4 (PDF, 9.1 MiB)
 • zał. nr 5 (PDF, 1.8 MiB)
 • zał. nr 6 (XLS, 254 KiB)
 • pytania (PDF, 1.6 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 1.3 MiB)
 • inf. z otwarciaofert (PDF, 274.5 KiB)
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 780.8 KiB)
5 2017-10-31 2017-11-30 10:00:00 Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej rozstrzygnięty
 • zał 1-4 (PDF, 601.7 KiB)
 • zał. 6 (PDF, 629.6 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 584.3 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • dok. proj. architektura - opis (PDF, 928 KiB)
 • dok. proj. architektura - rysunki (PDF, 9.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje - rys. (PDF, 1.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje - opis (PDF, 34.6 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje - ekspertyza (PDF, 33.9 MiB)
 • dok. proj. Br. Sanitarna - opis (PDF, 90.6 KiB)
 • dok. proj. Br. Sanitarna - rys. (PDF, 5.3 MiB)
 • dok. proj. Wentylacja - opis (PDF, 188.3 KiB)
 • dok. proj. Wentylacja - rys. (PDF, 5.7 MiB)
 • dok. proj. Elektryka - opis (PDF, 197.2 KiB)
 • dok. proj. Elektryka - rys. (PDF, 12.9 MiB)
 • dok. proj. CZ. 1 opis (PDF, 222.8 KiB)
 • dok. proj. CZ. 1 Zagospodarowanie terenu (PDF, 489.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 rys. (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 22.3 KiB)
 • SIWZ po zmianach (PDF, 1.5 MiB)
 • projekt umowy po zmianach (PDF, 802 KiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 79.8 KiB)
 • przedmira robót cz. 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • pyt. i odp. (PDF, 264.5 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 232.2 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 185.9 KiB)
6 2017-10-04 2017-10-18 10:00:00 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 16.4 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 614.5 KiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 840.4 KiB)
 • zał. nr 6 wykaz osób (PDF, 628.9 KiB)
 • zał. nr 7 wykaz robót (PDF, 585 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.2 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 4.5 MiB)
 • dok.proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar cz.1 (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar cz. 2 (PDF, 396.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 448.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 28.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 335.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 165.7 KiB)
7 2017-09-28 2017-10-12 10:00:00 Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Sątopy - Samulewo rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 791.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 57.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 262.4 KiB)
 • proj. techn. opis (PDF, 100.4 KiB)
 • proj. techn. orientacja (PDF, 1.2 MiB)
 • proj. techn. przekrój (PDF, 504.8 KiB)
 • proj. techn. plan sytuacyjny (PDF, 847.9 KiB)
 • inf. z otwarciaofert (PDF, 318.2 KiB)
 • wynik (PDF, 380.7 KiB)
8 2017-09-08 2017-09-28 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 830 000,00 PLN rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 8.6 MiB)
 • Rb-2015 (PDF, 1.6 MiB)
 • RB-2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • Rb- I półr. 2017 (PDF, 19.1 MiB)
 • Uchw. w spr. WPF oraz zmiana (PDF, 11.5 MiB)
 • Uchwała budżetowa na 2017 wraz ze zmianami (PDF, 30.4 MiB)
 • inne dok. dot. syt.finans. Gminy (PDF, 5.8 MiB)
 • zarządz. w spr. sprawozd. z wyk. budżetu na 2015 (PDF, 23.4 MiB)
 • zarządz. w spr. spawozd. z wykon. budżetu na 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • bilans z wykon. budżetu za 2015 i 2016r (PDF, 9.5 MiB)
 • zarządz. o przebiegu wykon. budżetu za I pół 2017 (PDF, 17.8 MiB)
 • opinia RIO oprzebiegu wykon. budżetu za I pół 2017 (PDF, 753.8 KiB)
 • opinia RIO w spr. mozliwości spłaty kredytu (PDF, 935 KiB)
 • pyt. i odp (PDF, 2 MiB)
 • wykaz kredytów i pozyczek (PDF, 249.6 KiB)
 • uchwała RIO w spr WPF (PDF, 552.1 KiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 167.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 1.1 MiB)
 • Zapytania i Odpowiedzi (PDF, 1.1 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 197.4 KiB)
 • informacja (PDF, 237.2 KiB)
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 430.9 KiB)
9 2017-09-04 2017-09-20 10:00:00 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 15.3 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 563.2 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 785.4 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 735.6 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 102.6 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • przedmiar robót II (PDF, 59.4 KiB)
 • dokumentacja (PDF, 35.1 MiB)
 • dokumentacja (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentcja (PDF, 14.5 MiB)
 • dokumentacja (PDF, 136 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 242.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 200.9 KiB)
10 2017-07-21 2017-08-29 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej Bisztynek - Łędławki Gmina Bisztynek wraz ze Stacją Podnoszenia Ciśnienia rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 685.8 KiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 789.2 KiB)
 • zał 6 (PDF, 630.2 KiB)
 • uzgodnienia branżowe (PDF, 3.4 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 111.5 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 73.9 KiB)
 • dok.proj (PDF, 482.4 KiB)
 • dok.proj (PDF, 1.4 MiB)
 • dok.proj (PDF, 673.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 1013.3 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 628.4 KiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 147.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 246.5 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 120.9 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 851.9 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 269.3 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 838.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 302.5 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 221.2 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 353.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 469 KiB)
 • przedmiar robót cz. 2 (PDF, 200.5 KiB)
 • uzgodnienie branżowe - zajecie pasa drogowego (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 540 KiB)
 • wynik Cz. II (PDF, 207.4 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 350.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu