ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-07-18 2019-08-05 10:00:00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic Kolejowej i Sportowej w Bisztynku rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • zał 1-4 (DOCX, 21.3 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 943.7 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 497.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 301.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 768.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 1.3 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.4 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 3.6 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 1.1 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 1.8 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 208.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 319.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 215.8 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 223.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 1 MiB)
 • przedmiary robót (PDF, 256 KiB)
 • STWIORB (PDF, 401.5 KiB)
 • STWIORB (PDF, 87.5 KiB)
 • STWIORB (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 492.4 KiB)
2 2019-06-17 2019-07-03 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 11 MiB)
 • zał 1-4 (DOC, 65.5 KiB)
 • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 806.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 18.4 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 146.1 KiB)
 • STWIOR (PDF, 444 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 333.9 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 609.4 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 296.7 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 345.1 KiB)
3 2019-06-14 2019-06-28 10:00:00 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling rozstrzygnięty
 • siwz z załącznikami (PDF, 14.3 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 505.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 363.8 KiB)
4 2019-06-11 2019-06-19 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 313.2 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 494.4 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 250.5 KiB)
 • wynik (PDF, 350.3 KiB)
5 2019-06-03 2019-06-19 10:00:00 Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • Zał_1-4 (DOC, 66.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 810.1 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 36 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • dokumentracja projektowa (PDF, 18.8 MiB)
 • dokumentracja projektowa (PDF, 6 MiB)
 • przedmiary robót (PDF, 445.1 KiB)
 • STWIOR (PDF, 368 KiB)
 • STWIOR (PDF, 265.1 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • plan sytuacyjny (PDF, 755.2 KiB)
 • opracowanie geotechniczne (PDF, 2.4 MiB)
 • mapa (JPG, 1.2 MiB)
 • uzup. dok. proj. br. sanitarna (PDF, 18.4 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 215 KiB)
 • ST branża sanitarna (PDF, 444 KiB)
 • KD - przekroje podłużne (PDF, 1.3 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 255.1 KiB)
 • wynik (PDF, 343.5 KiB)
6 2019-05-27 2019-06-12 10:00:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 624.9 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 378 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 798.2 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 724.9 KiB)
 • dok. proj. br. budowlana (PDF, 23.7 MiB)
 • dok. proj. br. sanitarna (PDF, 12.1 MiB)
 • dok. proj. br. elektryczna (PDF, 3.2 MiB)
 • przedmiar robót br. budowlana cz. 1 (PDF, 164.6 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana cz. 2 (PDF, 48.1 KiB)
 • przedmiar robót br. sanitarna (PDF, 402.9 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 244.5 KiB)
 • STWIOR br. budowlana (PDF, 7.7 MiB)
 • STWIOR br. sanitarna (PDF, 143.6 KiB)
 • STWIOR br. elektryczna (PDF, 131.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • statygrafia tynków (PDF, 11.9 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 216.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 182.1 KiB)
7 2019-05-27 2019-06-12 10:00:00 Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 628.8 KiB)
 • zał nr 5 projekt umowy (PDF, 385.8 KiB)
 • projekt budowlany br budowlana (PDF, 3.8 MiB)
 • projekt budowlany br sanitarna (PDF, 3.1 MiB)
 • projekt budowlany br elektryczna (PDF, 347.9 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana (PDF, 91.5 KiB)
 • przedmiar robót br.sanitarna (PDF, 149.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna br. budowlana (PDF, 1.3 MiB)
 • specyfikacja techniczna br. sanitarna (PDF, 191.3 KiB)
 • specyfikacja techniczna br. elektryczna (PDF, 124.6 KiB)
 • Zaśw. Starosty Bartoszyckiego (PDF, 293.4 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 101.8 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 798.3 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 830.1 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 220 KiB)
 • wniosek w spr przedłużeni terminu związania ofertą (PDF, 628.5 KiB)
 • informacja o wynikach postępowania (PDF, 404.5 KiB)
8 2019-05-02 2019-06-03 10:00:00 Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 6.8 MiB)
 • Zał nr 1 (PDF, 985.2 KiB)
 • zał nr 2 (PDF, 3.2 MiB)
 • zał nr 3 (DOC, 72.5 KiB)
 • zał nr 4 (PDF, 909.3 KiB)
 • zał nr 5 (PDF, 1 MiB)
 • zał nr 6 (PDF, 1006.8 KiB)
 • zał nr 7 (DOC, 40.5 KiB)
 • zał nr 8 (DOC, 29.5 KiB)
 • zał nr 9 (DOC, 27 KiB)
9 2019-04-30 2019-05-29 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 11.8 MiB)
 • załączniki do SIWZ (DOC, 96.5 KiB)
 • Rb za 2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • Rb 27 S za 2017 (PDF, 208.5 KiB)
 • Rb 28 S za 2017 (PDF, 267.2 KiB)
 • RB N za 2017 (PDF, 132.1 KiB)
 • Rb NDS za 2017 (PDF, 99.5 KiB)
 • Rb Z za 2017 (PDF, 114.8 KiB)
 • Rb za 2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Rb za I kw. 2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • WPF 2019-2032 (PDF, 7.2 MiB)
 • WPF 2019-2032 zmiana (PDF, 6.9 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2019 (PDF, 19.5 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2019 zmiana (PDF, 5 MiB)
 • zarządzenie w spr zaciągnięcia kredytu (PDF, 273.5 KiB)
 • wykaz kredytów i pożyczek (PDF, 241.6 KiB)
 • sytuacja finansowa Gminy (PDF, 1 MiB)
 • Uchwały RIO (PDF, 1.8 MiB)
 • opinie RIO w spr wykonania budżetu 2015-2017 (PDF, 384.3 KiB)
 • opinia RIO w spr wykonania budżetu 2018 (PDF, 706.8 KiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2017 (PDF, 27.7 MiB)
 • zarządzenie w spr sprawozdania z wykonania budżetu 2018 (PDF, 2.8 MiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2015 i 2016 (PDF, 9.5 MiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2017 (PDF, 174.3 KiB)
 • bilans z wykonania budżetu 2017 (PDF, 139.7 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 133.9 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 168 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 143.7 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 129.5 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 639.9 KiB)
 • bilans z wyk bydżetu 2018 (PDF, 639.9 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 1.6 MiB)
 • Uchwały RM absolutorium (PDF, 507.1 KiB)
 • Uchwały RIO (PDF, 877.4 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 714.1 KiB)
 • zaświadczenia o niezaleganiu (PDF, 130 KiB)
 • zaśw o wyborze burmistrza (PDF, 198.3 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 290.2 KiB)
 • wynik (PDF, 323.5 KiB)
10 2019-04-19 2019-05-08 10:00:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14.4 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 624.9 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 378 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 798.2 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 724.9 KiB)
 • dok. proj. br. budowlana (PDF, 23.7 MiB)
 • dok. proj. br.sanitarna (PDF, 12.1 MiB)
 • dok. proj. br. elektryczna (PDF, 3.2 MiB)
 • przedmiar robót br. budowlana 1 (PDF, 164.6 KiB)
 • przedmiar robót br. budowlana 2 (PDF, 48.1 KiB)
 • przedmiar robót br.sanitarna (PDF, 402.9 KiB)
 • przedmiar robót br. elektryczna (PDF, 244.5 KiB)
 • STWIOR br. budowlana (PDF, 7.7 MiB)
 • STWIOR br. sanitarna (PDF, 143.6 KiB)
 • STWIOR br. elektryczna (PDF, 131.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • statygrafia tynków (PDF, 11.9 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu