ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-18 2019-01-09 10:00:00 Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 10.9 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 405.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.9 KiB)
 • wynik (PDF, 294.1 KiB)
2 2018-12-11 2018-12-18 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • siwz (PDF, 14.2 MiB)
 • załączniki do siwz (RTF, 314.3 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 504.8 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 254.6 KiB)
 • wynik (PDF, 388.1 KiB)
3 2018-11-21 2018-12-07 10:00:00 Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 513.8 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 419.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 141.9 KiB)
4 2018-11-20 2018-12-18 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 16.5 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 629.5 KiB)
 • zał nr 5 - projekt umowy (PDF, 783.1 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16.1 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 60.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • rysunek zamiennego zagospodarowania terenu (PDF, 2.1 MiB)
 • wykaz roślin (PDF, 209.3 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 241.3 KiB)
 • wynik (PDF, 173.8 KiB)
5 2018-11-15 2018-12-14 10:00:00 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 629.4 KiB)
 • zał. nr 5 - projekt umowy (PDF, 775.2 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar (PDF, 263.9 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2 MiB)
 • opis projektu zamiennego (PDF, 136.1 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 1.4 MiB)
 • STWIOR do pyt. 11 (PDF, 681.3 KiB)
 • STWIOR do pyt. 11 (PDF, 707.9 KiB)
 • przedmiar (PDF, 265.5 KiB)
 • pyt. i odp. (PDF, 313.4 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • wynik (PDF, 199.6 KiB)
6 2018-11-13 2019-02-11 10:00:00 Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w toku
 • załaczniki 1-4 (DOCX, 142.4 KiB)
 • opis potrzeb i wymagań (PDF, 1.5 MiB)
 • JEDZ (DOC, 167.5 KiB)
 • informacja miniPortal (DOCX, 28.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (RTF, 50.6 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 480.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (RTF, 51.4 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 973.7 KiB)
7 2018-06-26 2018-07-11 10:00:00 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • zał 1-4 (DOC, 96.5 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 775.2 KiB)
 • zał. nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał. nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 263.9 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 188.8 KiB)
8 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • zał 1-4 (DOC, 97 KiB)
 • zał nr 5 wzór umowy (PDF, 783.4 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16.1 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 60.6 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • wykaz roślin (PDF, 209.3 KiB)
 • zamienny rysunek zagospodarowania terenu (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 186.8 KiB)
9 2018-06-18 2018-07-03 10:00:00 „Wykonanie posadzki przejazdu bramnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 14 MiB)
 • Załaczniki 1-4 (DOC, 97.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 758.7 KiB)
 • zał nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 56.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenia WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241 KiB)
 • wynik (PDF, 277.6 KiB)
10 2018-06-12 2018-06-20 08:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 14.4 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 259.5 KiB)
 • inf o wyn. postęp. (PDF, 386.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu