ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-07-18 2019-08-06 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic Kolejowej i Sportowej w Bisztynku rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 492.4 KiB)
2 2019-06-17 2019-07-04 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku rozstrzygnięty
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 345.1 KiB)
3 2019-06-14 2019-06-28 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 363.8 KiB)
4 2019-06-11 2019-06-27 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 350.3 KiB)
5 2019-06-03 2019-06-27 Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 343.5 KiB)
6 2019-05-27 2019-06-18 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 182.1 KiB)
7 2019-05-27 2019-07-22 Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej rozstrzygnięty
 • informacja o wynikach postępowania (PDF, 404.5 KiB)
8 2019-05-02 2019-06-03 Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek. rozstrzygnięty
9 2019-04-30 2019-06-04 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 323.5 KiB)
10 2019-04-19 2019-05-13 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu