ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-26 2018-07-11 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
2 2018-06-21 2018-07-19 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
3 2018-06-18 2018-08-14 „Wykonanie posadzki przejazdu bramnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”” rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 277.6 KiB)
4 2018-06-12 2018-06-26 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • inf o wyn. postęp. (PDF, 386.2 KiB)
5 2018-05-11 2018-06-25 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 700 000 PLN rozstrzygnięty
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 279.9 KiB)
6 2018-04-20 2018-05-14 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 199.4 KiB)
7 2018-03-19 2018-04-06 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 185.8 KiB)
8 2018-03-06 2018-03-27 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling” rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 136.4 KiB)
9 2018-02-28 2018-04-26 Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej rozstrzygnięty
 • inf. o wyn. postęp. cz. 1 i cz. 2 (PDF, 781.6 KiB)
10 2018-02-21 2018-03-21 Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 594 w kierunku ul. Obwodowej na dł. 335 mb z budową nowych miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej. rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 432.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu