ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-30 2019-06-04 Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 323.5 KiB)
2 2019-04-19 2019-05-13 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)
3 2019-03-05 2019-03-22 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • inf o wynikach postępowania (PDF, 300.6 KiB)
4 2019-02-14 2019-03-19 „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. rozstrzygnięty
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 473.6 KiB)
5 2019-02-05 2019-03-06 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • inf o wyniku postępowania (PDF, 28.2 KiB)
6 2019-02-05 2019-03-04 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania (PDF, 417.4 KiB)
7 2018-12-18 2019-01-15 Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 294.1 KiB)
8 2018-12-11 2018-12-21 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 388.1 KiB)
9 2018-11-21 2018-12-11 Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling rozstrzygnięty
 • unieważnienie postępowania (PDF, 141.9 KiB)
10 2018-11-20 2019-01-08 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 173.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu