ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-14 2019-03-01 10:00:00 „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 13.1 MiB)
 • zał nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • zał nr 2 - formularz ofertowy (PDF, 602.5 KiB)
 • zał. 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 546.7 KiB)
 • zał. 4 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 567.4 KiB)
 • zał. 5 wzór oświadczenia grupa kapitałowa (PDF, 647.1 KiB)
 • zał. 6 wykaz dostaw i usług (PDF, 548.4 KiB)
 • zał nr 7 wykaz osób (PDF, 549.2 KiB)
 • zał. nr 8.1 wzór umowy - systemy (PDF, 543 KiB)
 • zał. nr 8.2 wzór umowy - sprzęt (PDF, 576 KiB)
 • zał 9 zobowiązanie do udostępnienia zasobów (PDF, 595.3 KiB)
 • zał 10 opis przygotowania demonstracji systemów (PDF, 502.3 KiB)
2 2019-02-05 2019-02-22 10:30:00 Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 14.1 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 629.4 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 775.2 KiB)
 • zał. nr 6 (DOC, 33.5 KiB)
 • zał. nr 7 (DOCX, 16 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 3.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 136.1 KiB)
 • STWIOR 1 (PDF, 707.9 KiB)
 • STWIOR 2 (PDF, 681.3 KiB)
 • pyt&odp. (PDF, 378.8 KiB)
3 2019-02-05 2019-02-22 10:00:00 Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” ogłoszony
 • siwz (PDF, 13.5 MiB)
 • Zał 1-4 (PDF, 629.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 783.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 54.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 3.5 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • projekt zamienny (PDF, 2.1 MiB)
 • wykaz roslin (PDF, 426.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu