ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: I.1113.3.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: I.1113.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Miejsce pracy: Bisztynek

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-07-09

Ogłoszono dnia: 2018-07-09 przez S. Małgorzata Napiórkowska

Termin składania dokumentów: 2018-07-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: I.1113.3.2018

Id ogłoszenia: I.1113.3.2018

Zlecający: DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, lub policealna szkoła o odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwem pracy, odpisem dyplomu itp.,
 2. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
 3. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy
 4. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz:
 • umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
 • umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie programu zajęć w oparciu o ustalony porządek dzienny i ramowy plan zajęć w poszczególnych grupach.
 • ułożenie planu rocznego zajęć
 • ułożenie planu miesięcznego zajęć
 • ułożenie planu tygodniowego zajęć
 • prowadzenie dziennego zeszytu z uwzględnieniem uczestników, czasu i formy zajęć.
 • Gromadzenie i dostosowanie rzeczy, przedmiotów i innych materiałów potrzebnych w prowadzeniu zajęć.
 1. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi psychicznemu i sprawnościowemu dla mieszkanek w czasie zajęć.
 2. Współpraca z organizacjami społecznymi środowiska zewnętrznego.
 3. Współuczestnictwo w organizowaniu imprez artystycznych i okolicznościowych
 4. Dostosowanie formy zajęć do indywidualnych możliwości i uzdolnień mieszkanek domu.
 5. Pomoc i opieka podczas zajęć rekreacyjnych w Domu, typu: zabawy, wycieczki, spacery, praca w ogródku.
 6. Pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych, okolicznościowych w Domu.
 7. Współpraca z opiekunkami, pracownikiem socjalnym, psychologiem.
 8. Prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • rozpoczęcie zatrudnienia - 01.08.2018 r.
 • praca na wyżej wymienionym stanowisku: zmienne tempo pracy, częste kontakty z Mieszkańcami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. dokument potwierdzający obywatelstwo polskie,
 4. kopie dokumentów' potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy),
 6. inne dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych i dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-20 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej W' Bisztynku” należy składać do dnia 20.07.2018r. do godziny 14.00 w pok. Nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, ał. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek.
 
 
c. Miejsce:
pok. Nr 20 Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, ał. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE.L.l 19 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE.L.l 19 z 04.05.2016) informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, al. Niepodległości 7, 11-230 Bisztynek.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Michał Minurski, tel. 668 484 659 michal.minurski@kdg-prudens. pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji i okres przyszłych rekrutacji/lub okres dwóch lat wyznaczony przez administratora.
 5. Posiada Pani/Pan prawdo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: S. Małgorzata Napiórkowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-09
Osoba, która odpowiada za treść: S. Małgorzata Napiórkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 08:00:21
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 08:01:47
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 12:05:56
Artykuł był wyświetlony: 1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu