ˆ

Wyniki naboru

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania dokumentów
2020-06-15 15:00:00
Stanowisko
wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika USC i inspektora ds. obywatelskich
Nazwa wydziału ogłaszającego
STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania dokumentów
2020-02-10 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Finansowo-Księgowy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania dokumentów
2019-11-20 15:15:00
Stanowisko
Wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów alkoholowych, zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
Lp: 4
Data ogłoszenia
2018-09-03
Termin składania dokumentów
2018-09-14 15:15:00
Stanowisko
Wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Lp: 5
Data ogłoszenia
2018-08-30
Termin składania dokumentów
2018-09-14 14:00:00
Stanowisko
INSPEKTOR DS. KADR I ŻYWIENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dom Pomocy Społecznej
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania dokumentów
2018-08-20 15:15:00
Stanowisko
Stanowisko ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Finansowo-Księgowy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania dokumentów
2018-08-17 15:15:00
Stanowisko
Inspektor ds. Obywatelskich
Nazwa wydziału ogłaszającego
STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-07-09
Termin składania dokumentów
2018-07-20 14:00:00
Stanowisko
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dom Pomocy Społecznej
Lp: 9
Data ogłoszenia
2018-06-04
Termin składania dokumentów
2018-06-20 15:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku
Lp: 10
Data ogłoszenia
2018-04-17
Termin składania dokumentów
2018-05-07 15:00:00
Stanowisko
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej przedszkola i żłobka w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
Nazwa wydziału ogłaszającego
Finansowo-Księgowy

Nawigacja między stronami listy informacji