ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 21601
Dane podstawowe 11747
Statut Gminy 9601
Regulamin organizacyjny 12365
Kierownictwo urzędu 5118
Burmistrz 5894
Zastępca Burmistrza 4726
Skarbnik 5062
Sekretarz 4059
Struktura organizacyjna 6220
Referaty i Stanowiska 5677
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 4361
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 3924
Referat Finansowo - Księgowy 3972
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 4533
Urząd Stanu Cywilnego 3794
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 3253
Radca Prawny 3176
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 3027
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 2683
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 2884
Referat Dróg i Robót Publicznych 2967
Organy Gminy 10392
Burmistrz Bisztynka 8126
Rada Miejska 4716
Skład Rady 5795
Komisje 5320
Jednostki organizacyjne 8203
Posiadające osobowość prawną 6312
Zakłady budżetowe 5054
Jednostki pomocnicze 10612
Jednostki oświatowe 6501
Służby, Inspekcje, Straże 2119
Zamówienia publiczne 214954
Zamówienia publiczne aktualne 114588
Zamówienia publiczne w toku 10453
Zamówienia publiczne archiwalne 3350
Wyniki zamówień publicznych 4446
Wyniki innych postępowa 2980
Zapytania ofertowe 140616
Zamówienia do 30tyś.EURO 126109
Konkursy 27764
Ogłoszenia o naborze 29293
Ogłoszenia aktualne 15037
Ogłoszenia w toku 30491
Wyniki naboru 63123
Procedury załatwiania spraw 75179
Departamenty / Stanowiska 46067
Sprawy 67315
Akty prawne 628859
Uchwały Rady Miejskiej 628806
Zarządzenia Burmistrza 774207
Archiwum do 2008 roku 6880
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 915
Majątek i finanse 18720
Budżet 28852
Wykaz mienia 3421
Sprawozdania 25474
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 506
Podatki i opłaty 9610
Podatki i opłaty w roku 2016 7471
Oświadczenia majątkowe 17417
Kierownictwo Urzędu 15202
Rada Miejska 10193
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 12151
Gospodarka nieruchomościami 165407
Mienie komunalne 25622
Wykazy nieruchomości 143459
Zbycie w trybie przetargu 183
Ogłoszenia o przetargach 398
Ochrona środowiska 26569
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1553
Decyzje środowiskowe 20309
AZBEST 11218
Gospodarka odpadami 20970
Rada Miejska 69740
Sprawozdania 21802
Plan Pracy 10287
Stanowisko Rady Miejskiej 1843
Sesje Rady Miejskiej 1948
INFORMACJE BURMISTRZA 388
Kontrole 13308
Strategie, raporty, opracowania 18509
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 5764
Rejestr Instytucji Kultury 6379
Zezwolenia 3584
Informacje nieudostępniane 3210
Inne ogłoszenia 183957
RODO 1157
Klauzule 1404
GRADOBICIE 2012 7697
WYBORY i REFERENDA 4272
Wybory UE 2019 1217
Wybory Uzupełniające 2019 886
Wybory Samorządowe 2018 9472
Wybory EU 6924
Wybory Samorządowe 2014 12487
Wybory Prezydent RP 2015 5381
Referendum Ogólnokrajowe 2015 3252
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 2330

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1486
Statystyka 2621
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 2532
O Biuletynie 2488
Rejestr zmian 581061
Redakcja Biuletunu 2887
Instrukcja obsługi 2028
Pliki do pobrania 8843
DRUKI 13339
Mapa serwisu 2488
Powiaty i gminy 3230
Urząd Marszałkowski 43
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 262008
Informacje o naborze 53982
Aktualności 108372
Oświadczenia Majątkowe 86100

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek