ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 19651
Dane podstawowe 9696
Statut Gminy 6640
Regulamin organizacyjny 9182
Kierownictwo urzędu 4620
Burmistrz 4405
Zastępca Burmistrza 3534
Skarbnik 4016
Sekretarz 3205
Struktura organizacyjna 4934
Referaty i Stanowiska 5179
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 3472
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 3173
Referat Finansowo - Księgowy 2929
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3647
Urząd Stanu Cywilnego 2943
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 2434
Radca Prawny 2451
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 2443
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 2113
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 2354
Referat Dróg i Robót Publicznych 2393
Organy Gminy 9490
Burmistrz Bisztynka 6832
Rada Miejska 3996
Skład Rady 4380
Komisje 3997
Jednostki organizacyjne 7444
Posiadające osobowość prawną 4889
Zakłady budżetowe 4314
Jednostki pomocnicze 8370
Jednostki oświatowe 5098
Służby, Inspekcje, Straże 1864
Zamówienia publiczne 158344
Zamówienia publiczne aktualne 106365
Zamówienia publiczne w toku 9295
Zamówienia publiczne archiwalne 2957
Wyniki zamówień publicznych 3957
Wyniki innych postępowa 2610
Zapytania ofertowe 119707
Zamówienia do 30tyś.EURO 99511
Konkursy 21656
Ogłoszenia o naborze 21854
Ogłoszenia aktualne 10591
Ogłoszenia w toku 25003
Wyniki naboru 46898
Procedury załatwiania spraw 53870
Departamenty / Stanowiska 28990
Sprawy 45986
Akty prawne 374645
Uchwały Rady Miejskiej 391115
Zarządzenia Burmistrza 436155
Archiwum do 2008 roku 5185
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 394
Majątek i finanse 13609
Budżet 19829
Wykaz mienia 2658
Sprawozdania 17898
Podatki i opłaty 8228
Podatki i opłaty w roku 2016 5703
Oświadczenia majątkowe 14957
Kierownictwo Urzędu 12548
Rada Miejska 7983
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9397
Gospodarka nieruchomościami 137467
Mienie komunalne 23821
Wykazy nieruchomości 103644
Ochrona środowiska 17865
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1319
Decyzje środowiskowe 12392
AZBEST 7590
Gospodarka odpadami 14301
Rada Miejska 48896
Sprawozdania 16768
Plan Pracy 6742
Stanowisko Rady Miejskiej 1315
Sesje Rady Miejskiej 97
Kontrole 10191
Strategie, raporty, opracowania 14271
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 4730
Rejestr Instytucji Kultury 4179
Zezwolenia 3220
Informacje nieudostępniane 2871
Inne ogłoszenia 144319
RODO 506
Klauzule 524
GRADOBICIE 2012 6506
WYBORY i REFERENDA 3653
Wybory Samorządowe 2018 5303
Wybory EU 4787
Wybory Samorządowe 2014 9051
Wybory Prezydent RP 2015 3822
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2204
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1664

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1178
Statystyka 2312
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 2264
O Biuletynie 2209
Rejestr zmian 402369
Redakcja Biuletunu 2615
Instrukcja obsługi 1781
Pliki do pobrania 7336
DRUKI 10004
Mapa serwisu 2133
Powiaty i gminy 2951
Urząd Marszałkowski 25
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 197310
Informacje o naborze 46583
Aktualności 99493
Oświadczenia Majątkowe 48854

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek