ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 20346
Dane podstawowe 10282
Statut Gminy 7245
Regulamin organizacyjny 10140
Kierownictwo urzędu 4811
Burmistrz 4810
Zastępca Burmistrza 3905
Skarbnik 4342
Sekretarz 3456
Struktura organizacyjna 5291
Referaty i Stanowiska 5394
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 3723
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 3407
Referat Finansowo - Księgowy 3235
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3879
Urząd Stanu Cywilnego 3198
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 2665
Radca Prawny 2647
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 2629
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 2302
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 2521
Referat Dróg i Robót Publicznych 2572
Organy Gminy 9885
Burmistrz Bisztynka 7298
Rada Miejska 4245
Skład Rady 4797
Komisje 4424
Jednostki organizacyjne 7746
Posiadające osobowość prawną 5346
Zakłady budżetowe 4564
Jednostki pomocnicze 9127
Jednostki oświatowe 5459
Służby, Inspekcje, Straże 1949
Zamówienia publiczne 175951
Zamówienia publiczne aktualne 109464
Zamówienia publiczne w toku 9737
Zamówienia publiczne archiwalne 3099
Wyniki zamówień publicznych 4139
Wyniki innych postępowa 2773
Zapytania ofertowe 127009
Zamówienia do 30tyś.EURO 109682
Konkursy 23855
Ogłoszenia o naborze 24219
Ogłoszenia aktualne 11948
Ogłoszenia w toku 26766
Wyniki naboru 51751
Procedury załatwiania spraw 60835
Departamenty / Stanowiska 34653
Sprawy 53377
Akty prawne 447289
Uchwały Rady Miejskiej 451311
Zarządzenia Burmistrza 529206
Archiwum do 2008 roku 5696
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 578
Majątek i finanse 15124
Budżet 22968
Wykaz mienia 2916
Sprawozdania 20314
Podatki i opłaty 8743
Podatki i opłaty w roku 2016 6282
Oświadczenia majątkowe 15820
Kierownictwo Urzędu 13468
Rada Miejska 8667
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10272
Gospodarka nieruchomościami 146625
Mienie komunalne 24521
Wykazy nieruchomości 118050
Ochrona środowiska 20738
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1403
Decyzje środowiskowe 14591
AZBEST 8794
Gospodarka odpadami 16381
Rada Miejska 55306
Sprawozdania 18112
Plan Pracy 7591
Stanowisko Rady Miejskiej 1504
Sesje Rady Miejskiej 464
Kontrole 11203
Strategie, raporty, opracowania 15521
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 5119
Rejestr Instytucji Kultury 4789
Zezwolenia 3354
Informacje nieudostępniane 3023
Inne ogłoszenia 156302
RODO 760
Klauzule 770
GRADOBICIE 2012 6878
WYBORY i REFERENDA 3846
Wybory Uzupełniające 2019 163
Wybory Samorządowe 2018 6645
Wybory EU 5498
Wybory Samorządowe 2014 10042
Wybory Prezydent RP 2015 4376
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2535
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1865

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1322
Statystyka 2433
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 2365
O Biuletynie 2321
Rejestr zmian 451007
Redakcja Biuletunu 2729
Instrukcja obsługi 1883
Pliki do pobrania 7849
DRUKI 11086
Mapa serwisu 2281
Powiaty i gminy 3089
Urząd Marszałkowski 31
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 218125
Informacje o naborze 49166
Aktualności 102668
Oświadczenia Majątkowe 59286

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek