ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 16703
Dane podstawowe 7411
Statut Gminy 4645
Regulamin organizacyjny 6241
Kierownictwo urzędu 3910
Burmistrz 3304
Zastępca Burmistrza 2600
Skarbnik 3062
Sekretarz 2319
Struktura organizacyjna 3619
Referaty i Stanowiska 4373
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 2588
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 2427
Referat Finansowo - Księgowy 2139
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2759
Urząd Stanu Cywilnego 2073
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 1643
Radca Prawny 1662
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 1753
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 1494
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 1718
Referat Dróg i Robót Publicznych 1719
Organy Gminy 8090
Burmistrz Bisztynka 5529
Rada Miejska 3081
Skład Rady 3252
Komisje 3008
Jednostki organizacyjne 6236
Posiadające osobowość prawną 3486
Zakłady budżetowe 3401
Jednostki pomocnicze 6071
Jednostki oświatowe 3773
Służby, Inspekcje, Straże 1453
Zamówienia publiczne 113604
Zamówienia publiczne aktualne 93376
Zamówienia publiczne w toku 7622
Zamówienia publiczne archiwalne 2431
Wyniki zamówień publicznych 3299
Wyniki innych postępowa 2102
Zapytania ofertowe 92962
Zamówienia do 30tyś.EURO 70933
Konkursy 12291
Ogłoszenia o naborze 14750
Ogłoszenia aktualne 7319
Ogłoszenia w toku 16751
Wyniki naboru 30778
Procedury załatwiania spraw 36023
Departamenty / Stanowiska 17961
Sprawy 29551
Akty prawne 150773
Uchwały Rady Miejskiej 202132
Zarządzenia Burmistrza 197062
Archiwum do 2008 roku 3605
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Majątek i finanse 9161
Budżet 11661
Wykaz mienia 1966
Sprawozdania 11039
Podatki i opłaty 6739
Podatki i opłaty w roku 2016 4020
Oświadczenia majątkowe 12461
Kierownictwo Urzędu 9228
Rada Miejska 5908
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 6777
Gospodarka nieruchomościami 109212
Mienie komunalne 20619
Wykazy nieruchomości 68129
Ochrona środowiska 11189
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1003
Decyzje środowiskowe 8822
AZBEST 4093
Gospodarka odpadami 8302
Rada Miejska 29366
Sprawozdania 12654
Plan Pracy 4650
Stanowisko Rady Miejskiej 779
Kontrole 7480
Strategie, raporty, opracowania 10121
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3552
Rejestr Instytucji Kultury 2545
Zezwolenia 2649
Informacje nieudostępniane 2373
Inne ogłoszenia 109953
GRADOBICIE 2012 5208
WYBORY i REFERENDA 2695
Wybory EU 3000
Wybory Samorządowe 2014 6297
Wybory Prezydent RP 2015 2323
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1353
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1054

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 740
Statystyka 1822
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 1830
O Biuletynie 1780
Rejestr zmian 254193
Redakcja Biuletunu 2169
Instrukcja obsługi 1411
Pliki do pobrania 5681
DRUKI 7061
Mapa serwisu 1640
Powiaty i gminy 2625
Urząd Marszałkowski 17
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 143196
Informacje o naborze 35269
Aktualności 85652
Oświadczenia Majątkowe 17354

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek