ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 19164
Dane podstawowe 9217
Statut Gminy 6133
Regulamin organizacyjny 8387
Kierownictwo urzędu 4479
Burmistrz 4087
Zastępca Burmistrza 3274
Skarbnik 3771
Sekretarz 2987
Struktura organizacyjna 4632
Referaty i Stanowiska 5047
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 3262
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 3021
Referat Finansowo - Księgowy 2739
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3469
Urząd Stanu Cywilnego 2765
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 2244
Radca Prawny 2272
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 2270
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 1958
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 2214
Referat Dróg i Robót Publicznych 2239
Organy Gminy 9214
Burmistrz Bisztynka 6571
Rada Miejska 3771
Skład Rady 4073
Komisje 3713
Jednostki organizacyjne 7235
Posiadające osobowość prawną 4556
Zakłady budżetowe 4090
Jednostki pomocnicze 7802
Jednostki oświatowe 4823
Służby, Inspekcje, Straże 1775
Zamówienia publiczne 146882
Zamówienia publiczne aktualne 104319
Zamówienia publiczne w toku 9028
Zamówienia publiczne archiwalne 2876
Wyniki zamówień publicznych 3858
Wyniki innych postępowa 2527
Zapytania ofertowe 114800
Zamówienia do 30tyś.EURO 93879
Konkursy 20072
Ogłoszenia o naborze 20280
Ogłoszenia aktualne 9924
Ogłoszenia w toku 23892
Wyniki naboru 43838
Procedury załatwiania spraw 49477
Departamenty / Stanowiska 25845
Sprawy 41612
Akty prawne 320661
Uchwały Rady Miejskiej 348725
Zarządzenia Burmistrza 383388
Archiwum do 2008 roku 4785
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 269
Majątek i finanse 12474
Budżet 17579
Wykaz mienia 2498
Sprawozdania 15985
Podatki i opłaty 7928
Podatki i opłaty w roku 2016 5223
Oświadczenia majątkowe 14323
Kierownictwo Urzędu 11724
Rada Miejska 7414
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 8678
Gospodarka nieruchomościami 130864
Mienie komunalne 23298
Wykazy nieruchomości 93831
Ochrona środowiska 15713
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1247
Decyzje środowiskowe 11198
AZBEST 6703
Gospodarka odpadami 12776
Rada Miejska 43701
Sprawozdania 15825
Plan Pracy 6142
Stanowisko Rady Miejskiej 1177
Kontrole 9527
Strategie, raporty, opracowania 13352
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 4485
Rejestr Instytucji Kultury 3795
Zezwolenia 3115
Informacje nieudostępniane 2804
Inne ogłoszenia 136660
RODO 337
Klauzule 343
GRADOBICIE 2012 6240
WYBORY i REFERENDA 3417
Wybory Samorządowe 2018 3312
Wybory EU 4258
Wybory Samorządowe 2014 8252
Wybory Prezydent RP 2015 3413
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1997
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1506

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1080
Statystyka 2241
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 2184
O Biuletynie 2110
Rejestr zmian 364400
Redakcja Biuletunu 2550
Instrukcja obsługi 1721
Pliki do pobrania 7020
DRUKI 9298
Mapa serwisu 2041
Powiaty i gminy 2882
Urząd Marszałkowski 20
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 185505
Informacje o naborze 45008
Aktualności 97046
Oświadczenia Majątkowe 41151

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek