ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 17728
Dane podstawowe 8027
Statut Gminy 5186
Regulamin organizacyjny 7022
Kierownictwo urzędu 4140
Burmistrz 3560
Zastępca Burmistrza 2828
Skarbnik 3279
Sekretarz 2553
Struktura organizacyjna 3992
Referaty i Stanowiska 4650
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 2794
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 2676
Referat Finansowo - Księgowy 2364
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3028
Urząd Stanu Cywilnego 2303
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 1797
Radca Prawny 1834
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 1913
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 1638
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 1877
Referat Dróg i Robót Publicznych 1901
Organy Gminy 8574
Burmistrz Bisztynka 5895
Rada Miejska 3329
Skład Rady 3541
Komisje 3273
Jednostki organizacyjne 6696
Posiadające osobowość prawną 3871
Zakłady budżetowe 3671
Jednostki pomocnicze 6693
Jednostki oświatowe 4181
Służby, Inspekcje, Straże 1586
Zamówienia publiczne 124076
Zamówienia publiczne aktualne 97047
Zamówienia publiczne w toku 8186
Zamówienia publiczne archiwalne 2632
Wyniki zamówień publicznych 3601
Wyniki innych postępowa 2291
Zapytania ofertowe 100412
Zamówienia do 30tyś.EURO 78235
Konkursy 14706
Ogłoszenia o naborze 16203
Ogłoszenia aktualne 8102
Ogłoszenia w toku 18947
Wyniki naboru 34314
Procedury załatwiania spraw 40610
Departamenty / Stanowiska 20847
Sprawy 33866
Akty prawne 205849
Uchwały Rady Miejskiej 249398
Zarządzenia Burmistrza 253432
Archiwum do 2008 roku 4017
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Majątek i finanse 10249
Budżet 13584
Wykaz mienia 2166
Sprawozdania 12671
Podatki i opłaty 7250
Podatki i opłaty w roku 2016 4458
Oświadczenia majątkowe 13176
Kierownictwo Urzędu 10239
Rada Miejska 6324
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 7333
Gospodarka nieruchomościami 116136
Mienie komunalne 21581
Wykazy nieruchomości 75398
Ochrona środowiska 12502
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1090
Decyzje środowiskowe 9578
AZBEST 5025
Gospodarka odpadami 9783
Rada Miejska 34118
Sprawozdania 13807
Plan Pracy 5197
Stanowisko Rady Miejskiej 924
Kontrole 8251
Strategie, raporty, opracowania 11287
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 3891
Rejestr Instytucji Kultury 3017
Zezwolenia 2852
Informacje nieudostępniane 2571
Inne ogłoszenia 119042
GRADOBICIE 2012 5591
WYBORY i REFERENDA 2858
Wybory EU 3427
Wybory Samorządowe 2014 6903
Wybory Prezydent RP 2015 2688
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1569
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1232

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 897
Statystyka 1998
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 1995
O Biuletynie 1945
Rejestr zmian 286802
Redakcja Biuletunu 2342
Instrukcja obsługi 1553
Pliki do pobrania 6202
DRUKI 7822
Mapa serwisu 1808
Powiaty i gminy 2736
Urząd Marszałkowski 17
Powitanie 42

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 158164
Informacje o naborze 38232
Aktualności 89122
Oświadczenia Majątkowe 25034

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek