ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 27284
Dane podstawowe 19522
Statut Gminy 19780
Regulamin organizacyjny 25730
Kierownictwo urzędu 6341
Burmistrz 10530
Zastępca Burmistrza 8739
Skarbnik 8862
Sekretarz 6754
Struktura organizacyjna 11661
Referaty i Stanowiska 7195
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 7184
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 6256
Referat Finansowo - Księgowy 7356
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7680
Urząd Stanu Cywilnego 7435
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 6222
Radca Prawny 5709
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5096
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 4650
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5013
Referat Dróg i Robót Publicznych 4891
Organy Gminy 12860
Burmistrz Bisztynka 12514
Rada Miejska 6659
Skład Rady 10699
Komisje 9631
Jednostki organizacyjne 10717
Posiadające osobowość prawną 12835
Jednostki pomocnicze 17552
Jednostki oświatowe 11459
Służby, Inspekcje, Straże 2845
Zamówienia publiczne 391224
Zamówienia publiczne aktualne 140931
Zamówienia publiczne w toku 14002
Zamówienia publiczne archiwalne 4429
Wyniki zamówień publicznych 5616
Wyniki innych postępowa 3913
Zapytania ofertowe 212212
Zamówienia do 30tyś.EURO 229099
Konkursy 48309
Ogłoszenia o naborze 55555
Ogłoszenia aktualne 28360
Ogłoszenia w toku 49194
Wyniki naboru 146353
Procedury załatwiania spraw 131438
Departamenty / Stanowiska 91072
Sprawy 120083
Akty prawne 2004621
Uchwały Rady Miejskiej 1976266
Zarządzenia Burmistrza 2246536
Archiwum do 2008 roku 12845
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 2565
Majątek i finanse 44080
Budżet 74519
Wykaz mienia 6051
Sprawozdania 64415
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 5811
Podatki i opłaty 14372
Podatki i opłaty w roku 2016 12863
Oświadczenia majątkowe 23089
Kierownictwo Urzędu 24891
Rada Miejska 15214
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 18248
Ochrona środowiska 51080
Informacje o jakości wody 5790
Azbest 26212
Decyzje środowiskowe 51495
Gospodarka odpadami 51948
Łowiectwo 11129
Zmniejszenie retencji terenowej 1399
Uproszczone plany urządzenia lasów 1331
Gospodarka nieruchomościami 266701
Mienie komunalne 30953
Wykazy nieruchomości 337027
Zbycie w trybie przetargu 2316
Ogłoszenia o przetargach 9916
Rada Miejska 166863
Sprawozdania 46408
Plan Pracy 23509
Stanowisko Rady Miejskiej 6679
Sesje Rady Miejskiej 9971
INFORMACJE BURMISTRZA 5019
RODO 3957
Klauzule 4997
Koordynator do spraw dostępności 164
Kontrole 26089
Strategie, raporty, opracowania 34879
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9435
Rejestr Instytucji Kultury 14439
Zezwolenia 4786
Informacje nieudostępniane 4291
Inne ogłoszenia 345800
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 318
Powszechny Spis Rolny 2020 1423
GRADOBICIE 2012 12041
WYBORY i REFERENDA 5639
Wybory na Prezydenta RP 2020 7561
Wybory Parlamentarne 2019 4878
Wybory UE 2019 9468
Wybory Uzupełniające 2019 4192
Wybory Samorządowe 2018 21270
Wybory EU 14377
Wybory Samorządowe 2014 25544
Wybory Prezydent RP 2015 11479
Referendum Ogólnokrajowe 2015 7156
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 4915

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2285
Statystyka 3941
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3409
O Biuletynie 3441
Rejestr zmian 1499271
Redakcja Biuletunu 4014
Instrukcja obsługi 2996
Pliki do pobrania 14020
DRUKI 26274
Mapa serwisu 3733
Powiaty i gminy 3844
Urząd Marszałkowski 61
Powitanie 554

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 464290
Informacje o naborze 78890
Aktualności 133955
Oświadczenia Majątkowe 255829
Przetargi 19
« powrót do poprzedniej strony