ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 26457
Dane podstawowe 18319
Statut Gminy 18505
Regulamin organizacyjny 24056
Kierownictwo urzędu 6187
Burmistrz 9897
Zastępca Burmistrza 8254
Skarbnik 8381
Sekretarz 6380
Struktura organizacyjna 10934
Referaty i Stanowiska 6982
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 6824
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 5962
Referat Finansowo - Księgowy 6867
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7244
Urząd Stanu Cywilnego 6796
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 5833
Radca Prawny 5365
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 4833
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 4391
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 4752
Referat Dróg i Robót Publicznych 4639
Organy Gminy 12478
Burmistrz Bisztynka 11956
Rada Miejska 6402
Skład Rady 10022
Komisje 9040
Jednostki organizacyjne 10379
Posiadające osobowość prawną 11976
Jednostki pomocnicze 16537
Jednostki oświatowe 10797
Służby, Inspekcje, Straże 2745
Zamówienia publiczne 364127
Zamówienia publiczne aktualne 137058
Zamówienia publiczne w toku 13474
Zamówienia publiczne archiwalne 4298
Wyniki zamówień publicznych 5476
Wyniki innych postępowa 3796
Zapytania ofertowe 202630
Zamówienia do 30tyś.EURO 215430
Konkursy 45116
Ogłoszenia o naborze 52122
Ogłoszenia aktualne 26473
Ogłoszenia w toku 46800
Wyniki naboru 133762
Procedury załatwiania spraw 124917
Departamenty / Stanowiska 85734
Sprawy 113846
Akty prawne 1784197
Uchwały Rady Miejskiej 1770452
Zarządzenia Burmistrza 2024597
Archiwum do 2008 roku 12143
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 2343
Majątek i finanse 40314
Budżet 67599
Wykaz mienia 5705
Sprawozdania 58651
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 5456
Podatki i opłaty 13593
Podatki i opłaty w roku 2016 12128
Oświadczenia majątkowe 22623
Kierownictwo Urzędu 23956
Rada Miejska 14788
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 17695
Ochrona środowiska 48003
Informacje o jakości wody 5179
Azbest 24213
Decyzje środowiskowe 47272
Gospodarka odpadami 47836
Łowiectwo 9458
Zmniejszenie retencji terenowej 1211
Uproszczone plany urządzenia lasów 821
Gospodarka nieruchomościami 252337
Mienie komunalne 30350
Wykazy nieruchomości 311925
Zbycie w trybie przetargu 2127
Ogłoszenia o przetargach 8324
Rada Miejska 154261
Sprawozdania 43107
Plan Pracy 21731
Stanowisko Rady Miejskiej 5915
Sesje Rady Miejskiej 8937
INFORMACJE BURMISTRZA 4322
RODO 3530
Klauzule 4494
Kontrole 24231
Strategie, raporty, opracowania 32567
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8953
Rejestr Instytucji Kultury 13398
Zezwolenia 4611
Informacje nieudostępniane 4110
Inne ogłoszenia 321343
Powszechny Spis Rolny 2020 863
GRADOBICIE 2012 11417
WYBORY i REFERENDA 5479
Wybory na Prezydenta RP 2020 6399
Wybory Parlamentarne 2019 4480
Wybory UE 2019 8398
Wybory Uzupełniające 2019 3763
Wybory Samorządowe 2018 20170
Wybory EU 13270
Wybory Samorządowe 2014 23687
Wybory Prezydent RP 2015 10652
Referendum Ogólnokrajowe 2015 6625
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 4548

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2171
Statystyka 3787
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3286
O Biuletynie 3296
Rejestr zmian 1366043
Redakcja Biuletunu 3856
Instrukcja obsługi 2830
Pliki do pobrania 13333
DRUKI 24538
Mapa serwisu 3576
Powiaty i gminy 3733
Urząd Marszałkowski 59
Powitanie 190

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 434977
Informacje o naborze 75603
Aktualności 130636
Oświadczenia Majątkowe 228488
Przetargi 17
« powrót do poprzedniej strony