ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:56 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług geodezyjnych Jarosław Wadowski
14:16:33 Upublicznienie elementu informacja Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pn. Jarosław Wadowski
14:08:23 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług szacowania nieruchomości. Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2018-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:35 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa kotłowni gazowej Marlena Grabowska
08:17:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling Marlena Grabowska
08:17:20 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Marlena Grabowska

Zmiany z dnia: 2018-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:26 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie DPSB - I.1114.1.2018 Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2018-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:09:47 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling Marlena Grabowska

Zmiany z dnia: 2018-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:02 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Marlena Grabowska

Zmiany z dnia: 2018-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:13 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku Marlena Grabowska

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek