ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-12-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:45 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku. Jarosław Wadowski
11:43:13 Upublicznienie elementu informacja I N F O R M A C J A o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Bisztynku. Jarosław Wadowski
11:37:58 Upublicznienie elementu informacja I N F O R M A C J A o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jarosław Wadowski
11:24:44 Upublicznienie elementu informacja „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa i montaż wyposażenia”. Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2018-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:54:57 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-309/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 06 grudnia 2018 roku Jarosław Wadowski
19:53:18 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-308/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 06 grudnia 2018 roku. Jarosław Wadowski
19:51:17 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-307/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 06 grudnia 2018 roku. Jarosław Wadowski
19:41:32 Upublicznienie elementu informacja „Wyposażenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów przyjętych do tego punktu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 49/3 o powierzchni 1,7415 w miejscowości Bisztynek-Kolonia 14, gmina Bisztynek, stanowiącej własność Gminy Bisztynek”. Jarosław Wadowski
19:28:18 Upublicznienie elementu informacja „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianie na terenie Gminy Bisztynek". Jarosław Wadowski
19:18:39 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE - dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV. Jarosław Wadowski

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek