ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-02-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:02:03 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zebraniu materiału do wydania decyzji. Jarosław Wadowski
13:20:10 Upublicznienie elementu informacja I N F O R M A C J A o posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Jarosław Wadowski
09:02:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” Marlena Grabowska

Zmiany z dnia: 2019-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Marlena Grabowska
12:22:14 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Marlena Grabowska

Zmiany z dnia: 2019-02-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:15:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa i montaż wyposażenia”. Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2019-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:30:54 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Nr 2/2019 - [08.02.2019-01.03.2019] Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2019-02-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:44 Edycja elementu informacja Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2019-02-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” Marlena Grabowska
14:46:21 Upublicznienie elementu informacja „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa i montaż wyposażenia”. Jarosław Wadowski

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek