ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:33 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku Jarosław Wadowski
15:16:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wynik_informacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku Jarosław Wadowski
14:20:07 Edycja elementu informacja Ogłoszenie z dnia 19.01.2021 r. o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok”
(widoczna od 2021-01-19 00:00:00 do 2021-02-28 00:00:00)
Piotr Kulczycki
14:19:34 Edycja elementu informacja Ogłoszenie z dnia 19.01.2021 r. o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok”
(widoczna od 2021-01-19 00:00:00 do 2021-02-28 00:00:00)
Piotr Kulczycki
14:18:54 Edycja elementu informacja Ogłoszenie z dnia 19.01.2021 r. o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok”
(widoczna od 2021-01-19 00:00:00 do 2021-02-28 00:00:00)
Piotr Kulczycki
14:18:27 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Bisztynka z dnia 19.01.2021 r. o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok”
(widoczna od 2021-01-19 00:00:00 do 2021-02-28 00:00:00)
Piotr Kulczycki
07:32:27 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
(widoczna od 2020-10-02 00:00:00 do 2021-02-28 00:00:00)
Piotr Kulczycki

Zmiany z dnia: 2021-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:31:47 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek" Katarzyna Rudzka
15:31:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek" Katarzyna Rudzka
15:30:28 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek" Katarzyna Rudzka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony