ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie. 64/2017 Obowiązujący
2 2017-04-26 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie. 60/2017 Obowiązujący
3 2017-04-10 Zarządzenia Burmistrza przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek. 49/2017 Obowiązujący
4 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016. 36/2017 Obowiązujący
5 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok. 35/2017 Obowiązujący
6 2017-04-12 Zarządzenia Burmistrza ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach. 51/2017 Obowiązujący
7 2017-04-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku. 45/2017 Obowiązujący
8 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku. 24/2017 Obowiązujący
9 2017-02-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2017 rok. 148/2017 Obowiązujący
10 2017-02-03 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. 147/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek