ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Bisztynku poprzez zmianę lokalizacji. II/14/2018 Obowiązujący
2 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bisztynek w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie. II/13/2018 Obowiązujący
3 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka. II/12/2018 Obowiązujący
4 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Bisztynek. II/11/2018 Czekający na publikację
5 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej. II/10/2018 Czekający na publikację
6 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. II/9/2018 Obowiązujący
7 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. II/8/2018 Czekający na publikację
8 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych. II/7/2018 Czekający na publikację
9 2018-11-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości. II/6/2018 Czekający na publikację
10 2018-11-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady. I/5/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek