ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-16 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. XXXV/223/18 Obowiązujący
2 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2018 rok. XXXIV/221/17 Obowiązujący
3 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2018 – 2027 U_XXXIV-220-17 Obowiązujący
4 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XXXIV/219/17 Obowiązujący
5 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka. XXXIV/218/17 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXXIV/217/17 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Bartoszyce zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. XXXIV/216/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych. XXXIV/215/17 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/214/17 Obowiązujący
10 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/213/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek