Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XII/118/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 7 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XII/117/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic, stanowiących własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XII/116/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bisztynek na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XII/115/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/114/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XII/111/19
Status
Czekający na publikację
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Bisztynek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Nr aktu prawnego
XII/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bisztynek na lata 2019-2032”.
Nr aktu prawnego
XII/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji