Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2221
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
V/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2222
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2223
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012".
Nr aktu prawnego
V/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2224
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/25/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2225
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
V/24/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2226
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2227
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/22/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2228
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/21/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2229
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
stanowisko w sprawie likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu.
Nr aktu prawnego
IV/20/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2230
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
IV/19/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji