Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VIII/67/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII/2019

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2019-07-22

Data podjęcia/podpisania: 2019-07-22

Tytuł aktu:

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na podstawie:

art.10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art.10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019. poz.506)

Treść:

§ 1. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną i finansową jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych.
§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Miejski w Bisztynku.
§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku
2) Szkoła Podstawowa w Sątopach
3) Szkoła Podstawowa w Grzędzie
4) Żłobek Miejski w Bisztynku.
§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:
1) Obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.
2) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej.
3) Organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i obsługi kasowej.
4) Bieżąca analiza realizacji planów finansowych.
5) Rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.
6) Obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7) Obsługę płacową, w szczególności sporządzanie list płac i organizowanie wypłaty dla pracowników obsługiwanych jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia, prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją, sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników oraz innych celów na wniosek pracownika.
8) Przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów.
9) Prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych.
10) Obsługę prawną.
11) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych powierzonych przez kierowników jednostek obsługiwanych.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/124/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz Uchwała Nr XXXI/197/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-29 14:38:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-29 14:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29 14:39:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
462 raz(y)