Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VII/60/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VII/2019

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2019-07-19

Data podjęcia/podpisania: 2019-06-17

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 3422, opublikowano dnia: 2019-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Treść:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku Nr XXIII/161/13 z dnia 25 września 2013 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku Nr XXVI/184/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. i uchwałą Nr XIV/78/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 21 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Bisztynek.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Ośrodka jest miasto Bisztynek. Obszarem działania Gmina Bisztynek.”;
3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W Ośrodku wyodrębnione są następujące stanowiska pracy:
1) kierownik
2) główny księgowy
3) pracownik socjalny
4) specjalista pracy socjalnej
5) podinspektor
6) inspektor
7) asystent rodziny
8) opiekun środowiskowy
9) pracownik obsługi.”;
4) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach na podstawie posiadanych upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”;
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Kierownik Ośrodka ustala i wprowadza Regulamin Organizacyjny Ośrodka, określa strukturę organizacyjną jednostki, zakres jej działania, ustala i wprowadza również inne akty wewnętrzne, w tym regulaminy określone przepisami prawa pracy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-29 12:23:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-29 12:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06 11:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
452 raz(y)