Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011 pn. „Inwestujemy w młodzież – lokalny program integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”.
Nr aktu prawnego
V/31/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2182
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku projektu systemowego pt. “Małymi krokami do celu” w roku 2011.
Nr aktu prawnego
V/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2183
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
V/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2184
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
V/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2185
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2186
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012".
Nr aktu prawnego
V/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2187
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/25/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2188
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
V/24/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2189
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2190
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/22/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji