Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XL/250/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-07-26

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 3148, opublikowano dnia: 2018-07-12

Tytuł aktu:

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/227/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Treść:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/227/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na pisemny wniosek dłużnika, należności mogą być umarzane w całości lub w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-31 13:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-31 13:33:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-31 13:41:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
936 raz(y)