ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

U_XXXIV-220-17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2017-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2018 – 2027

Na podstawie:

art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Treść:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Upoważnia Burmistrza do:
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 – 2025 wraz ze zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:22:10
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:22:57
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:22:57
Artykuł był wyświetlony: 908 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek